Soft Skill Seminar

Chia sẻ: Anh Tuyet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
244
lượt xem
84
download

Soft Skill Seminar

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giới thiệu TTC - Kỹ năng viết CV - 10 điều nên và không nên trong interview - Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - Trả lời câu hỏi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Soft Skill Seminar

 1. www.ttc.edu.vn www.tmasolutions.com Organized by: TMA Training Center At 10 Đặng văn Ngữ, Phú Nhuận Dist, HCM 6:00 PM – 8:00 PM, Dec 18, 2008
 2. CHƯƠNG TRÌNH www.ttc.edu.vn www.tmasolutions.com 4 1 6:00 PM : Giới thiệu TTC 2 6:20 PM : Kỹ năng viết CV, Cover letter 2 3 7:00 PM : 10 điều nên và không nên trong interview 4 4 7:15 PM: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 4 5 8:00 PM: Trả lời câu hỏi 4
 3. KỸ NĂNG VIẾT CV& COVER LETTER www.ttc.edu.vn www.tmasolutions.com 4 1 Seminar • Sau seminar này các bạn sinh viên có thể viết một CV, cover letter hoàn hảo Objectives 2 • Bài giảng Methodology • Thảo luận 2 • Phân biệt chức năng của CV, Cover letter, application form • Định dạng CV theo kiểu Mỹ, Anh. • 10 mẹo viết CV để được phỏng vấn 4Seminar Outline • Cách viết một cover letter hiệu quả • 4 mẹo PR bạn bằng Cover letter • Template và sample của một CV, Cover letter, application form 4 5 44
 4. KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ www.ttc.edu.vn www.tmasolutions.com 4 1 • Phát triển các kỹ thuật nghe tích cực để nâng cao sự hiểu biết và thể hiện sự thấu cảm • Phát triển các hành vi để nâng cao các mối quan hệ trong công việc • Sử dụng các kỹ năng đặt câu hỏi hiệu quả Seminar 2 • Nhận biết và phát triển phong cách giao tiếp cá nhân của bạn Objectives • Cho và nhận các phản hồi phù hợp • Sử dụng các kỹ thuật giao tiếp hiệu quả để giải quyết các tình huống khó • Nhận biết các rào cảng đối với việc giao tiếp hiệu quả 2 • Bài giảng • Thảo luận 4Methodology • Thuyết trình cá nhân • Video, slides • Hiểu qui trình giao tiếp 4 5 • Nhận biết các phong cách giao tiếp • Các rào cảng trong giao tiếp Seminar Outline • Biểu lộ sự thấu cảm • Cải tiến sự tương tác với nhiều người 44 • Trang bị các kỹ năng nghe tích cực và hỏi hiệu quả • Giao tiếp trong các tình huống khó
 5. HÌNH ẢNH www.ttc.edu.vn www.tmasolutions.com 1 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SỰ KIỆN THÁNG 11/2008 4
 6. 4
 7. 4
 8. 4
 9. 4
 10. 4
 11. 4
 12. 4
 13. 4
 14. TMA & TTC www.ttc.edu.vn www.tmasolutions.com For more information, please contact: Mr. Nguyễn Sinh Mỹ Mobile: 095 8128 033 Email: contact@ttc.edu.vn Yahoo chat: tmatrainingcenter 10 Dang Van Ngu, Phu Nhuan Dist Tel: (08) 3 844 5531 www.ttc.edu.vn www.tmasolutions.com
Đồng bộ tài khoản