SQL Basic part 6

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
7
download

SQL Basic part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SQL Tutorials - Phần I (bài 6) Câu lệnh DELETE : Câu lệnh DELETE được dùng để xóa những bản ghi trong table. Cú pháp : Trích: DELETE FROM table_name WHERE column_name = some_value Trong bảng Person

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Basic part 6

  1. SQL Tutorials - Phần I (bài 6) Câu lệnh DELETE : Câu lệnh DELETE được dùng để xóa những bản ghi trong table. Cú pháp : Trích: DELETE FROM table_name WHERE column_name = some_value Trong bảng Person : Ta sẽ xóa người có LastName là 'Rasmussen' : Trích: DELETE FROM Person WHERE LastName = 'Rasmussen' Kết quả : Ta còn có thể thực hiện câu lệnh DELETE để xóa toàn bộ table ,và tất nhiên là tất cả các bản ghi và thuộc tính trong table đó sẽ đi theo. Trích: DELETE FROM table_name hoặc DELETE * FROM table_name dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản