Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire

Chia sẻ: Ut Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
268
lượt xem
136
download

Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 cho phép bạn tạo đối tượng 3D nhanh chóng, với hình thể khá thật của các vật thể nhờ công nghệ dựa vào Mật độ phần tử phân bố, đồng thời xét tới cả khối lượng, thể tích, diện tích bề mặt và các đặc tính vật lý khác đối tượng như trọng lượng và trọng tâm của vật thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire

  1. Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire 1 Student’s Project 1 For information about Engineering Services offered by CADCIM, visit www.cadcim.com Create all the components of the Butterfly Valve shown in Figure 1 and Figure 2 and then assemble them. The dimensions for the various components are given in Figure 3 through Figure 11. Assume the missing dimensions for the components. Figure 1 Butterfly Valve assembly Figure 2 Inside view of the Butterfly Valve Figure 3 Solid model of the Body Figure 4 Top view of the Body Figure 5 Left side view of the Body Figure 6 Sectioned front view of the Body
  2. 2 Student’s Projects - Pro/ENGINEER Wildfire For getting training on high-end CAD/CAM packages, visit www.cadcim.com Figure 7 Top view of the Arm Figure 9 Dimensions of the Shaft Figure 8 Sectioned front view of the Arm Figure 10 Dimensions of the Retainer Figure 11 Dimensions of the Plate, the Nut, and the Screw
  3. Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire 3 Student’s Project 2 For information about Engineering Services offered by CADCIM, visit www.cadcim.com Create different components of the Double Bearing assembly and then assemble them as shown in Figure 12. Figure 13 shows the exploded view of the assembly. The dimensions of various components are given in Figure 14 to Figure 18. Figure 12 Double Bearing assembly Figure 13 Exploded view of Double Bearing assembly
  4. 4 Student’s Projects - Pro/ENGINEER Wildfire For getting training on high-end CAD/CAM packages, visit www.cadcim.com Figure 14 Top view of the Cap Figure 16 Top view of the Base Figure 15 Front view of the Cap Figure 17 Front view of the Base Figure 18 Dimensions of the Bushing and the Bolt
  5. Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire 5 Student’s Project 3 For information about Engineering Services offered by CADCIM, visit www.cadcim.com In this tutorial you will create all the components of the Wheel Support assembly and then assemble them together as shown in Figure 19. The exploded view of the assembly is shown in Figure 20. The dimensions of the components are shown in Figure 21, to Figure 25. Figure 19 Wheel Support assembly
  6. 6 Student’s Projects - Pro/ENGINEER Wildfire For getting training on high-end CAD/CAM packages, visit www.cadcim.com Figure 20 Exploded view of the Wheel Support assembly Figure 21 Dimensions of the Base Figure 22 Dimensions of the Support
  7. Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire 7 For information about Engineering Services offered by CADCIM, visit www.cadcim.com Figure 23 Front view of the Wheel Figure 24 Sectioned side view of the Wheel Figure 25 Dimensions of the Shoulder Screw, Bolt, Nut, Bushing, and Washer
  8. 8 Student’s Projects - Pro/ENGINEER Wildfire Student’s Project 4 Create all the components of the Bracket Support assembly and then assemble them as shown in Figure 26. The Bill of Material is shown in Figure 27 and exploded view of the assembly is For getting training on high-end CAD/CAM packages, visit www.cadcim.com shown in Figure 28. The dimensions of the components are given in Figure 28 to Figure 33. Figure 26 Pulley Support assembly Figure 27 Parts list for the Pulley Support assembly
  9. Student’s Project - Pro/ENGINEER Wildfire 9 For information about Engineering Services offered by CADCIM, visit www.cadcim.com Figure 28 Exploded view of the Pulley Support assembly Figure 29 Dimensions of the Pulley Figure 30 Dimensions of the Bushing
  10. 10 Student’s Projects - Pro/ENGINEER Wildfire For getting training on high-end CAD/CAM packages, visit www.cadcim.com Figure 31 Left side view of the Bracket Figure 32 Sectioned front view of the Bracket Figure 33 Dimensions of the Washer, Cap Screw, Turn Screw, and Nut
Đồng bộ tài khoản