Sử dụng Data Protection Manager 2007 SP1 với Hyper-V phần 2

Chia sẻ: Hoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
11
download

Sử dụng Data Protection Manager 2007 SP1 với Hyper-V phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cập nhật dịch vụ Integration Services cho máy ảo Nếu cần cập nhật phiên bản Integration Services của một hay nhiều máy ảo, bạn hãy thực hiện các bước sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng Data Protection Manager 2007 SP1 với Hyper-V phần 2

  1. Sử dụng Data Protection Manager 2007 SP1 với Hyper-V Nguồn : quantrimang.com Cập nhật dịch vụ Integration Services cho máy ảo  Nếu cần cập nhật phiên bản Integration Services của một hay nhiều máy ảo, bạn hãy thực hiện các bước sau: Mở Hyper-V Console, phải chuột lên máy ảo rồi chọn Connect để bắt • đầu phiên kết nối cho cho máy ảo. Đăng nhập vào hệ điều hành khách bằng tài khoản được phân quyền • quản trị cục bộ. Sau đó click vào menu Action của ứng dụng ứng dụng Virtual Machine • Connection rồi chọn Insert Integration Services Setup Disk như trong hình 3. Hình 4: menu Action của ứng dụng Virtual Machine Connection. Mở cửa sổ Windows Explorer trong máy ảo rồi click đúp vào ổ CD/DVD. • Khi hộp thoại Upgrade Hyper-V Integration Services xuất hiện (hình 4), • hãy click OK để bắt đầu cài đặt.
  2. Hình 5: Hộp thoại Upgrade Hyper-V Integration Services. Khi quá trình cài đặt hoàn thành bạn sẽ nhận được một thông báo, hãy • click Yes để khởi động lại máy ảo. Khi máy ảo đã khởi động xong, hãy sử dụng ứng dụng Virtual machine • Connection để kết nối nó trở lại, và xác nhận rằng số hiệu phiên bản trong thuộc tính của Hyper-V Volume Shadow Copy là 6.0.6001.22334 hoặc là các phiên bản mới hơn. Nâng cấp lên System Center Data Protection Manager 2007 SP1 Nếu DPM 2007 SP1 đã được cài đặt trên một số máy chủ thì bạn có thể tải bản cập nhật của DPM 2007 SP1 tại đây rồi cài đặt bản cập nhật này trên các máy chủ DPM 2007. Dưới đây là những bước cần thực hiện để backup máy chủ Hyper-V: Trước khi thực hiện, bạn cần đảm bảo rằng không có tiến trình backup • nào đang được tiến hành cũng như sắp sửa bắt đầu. Mở cửa sổ Windows Explorer, truy cập vào thư mục lưu trữ bản cập nhật • DPM 2007 SP1 rồi click đúp vào file cập nhật để tiến hành cài đặt. Trên trang Welcome (hình 5), hãy kiểm tra các lời cảnh báo hay lỗi xuất • hiện rồi thực hiện các tác vụ cần thiết. Sau đó nhấn Next.
  3. Hình 6: Trang Welcome của trình cài đặt DPM 2007 SP1. Trên trang Microsoft Software License Terms, click chọn hộp chọn I • Accept rồi nhấn Next để bắt đầu cài đặt DPM 2007 SP1. Sau khi hoàn thành hãy khởi động laj máy chủ Hyper-V. • Kích hoạt Local Data protection trong DPM 2007 SP1. Nếu có một môi trường thử nghiệm nhỏ bạn có thể cài đặt DPM 2007 SP1 trên một máy chủ Hyper-V rồi tạo các file backup cấu hình Hyper-V và các máy ảo nagy trên máy chủ này. Tuy nhiên, cấu hình này không phải là lựa chọn phù hợp cho những môi trường lớn. Trong thực tế, DPM 2007 SP1 sẽ không cho phép người dùng thực hiện backup cục bộ cho đến khi họ đã kích hoạt cài đặt Local Data Protection (bảo vệ dữ liệu cục bộ). Quá trình kích hoạt Local Data Protection rất đơn giản, bạn có thể sử dụng DPM Management Shell rồi chạy lệnh sau: Set-DMGGlobalProperty –AllowLocalDataProtection $true Nếu muốn tắt bỏ Local Data Protection hãy chạy lệnh sau: Set-DMGGlobalProperty –AllowLocalDataProtection $false Triển khai tác nhân bảo vệ của DPM 2007 SP1 Trước khi thực hiện backup những máy ảo trên các máy chủ từ xa theo cấp độ máy chủ, bạn phải cài đặt một tác nhân bảo vệ của DPM trên máy chủ đó. Sau khi cài đặt bản cập nhật DPM 2007 SP1, bạn có thể sử dụng DPM 2007 Administrator Console để thống kê những máy chủ kết nối tới Active Directory có thể bảo vệ và hiển thị chúng dưới dạng đích cho quá trình triển khai tác nhân bảo vệ DPM. Bạn có thể kiểm soát quá trình cài đặt của các tác nhân bảo vệ DPM bằng DPM 2007 Administrator Console, Active Directory Group Policy và
  4. một số công cụ quản lý khác như System Center Configuration Manager 2007 hay Systems Management Server 2003. Cấu hình DPM 2007 SP1 Sau khi những tác nhân bảo vệ DPM mới được triển khai cho các máy chủ Hyper-V, ban cần phải cấu hình cho DPM 2007 SP1, bắt đầu là quá trình phân chia các ổ đĩa để tạo một vùng lưu trữ. Vùng lưu trữ này bao gồm một hay nhiều ổ đĩa động được sử dụng để lưu trữ riêng các nhóm dữ liệu backup của DPM. Chúng không thể chia sẻ cho các ứng dụng khác, hay không thể sử dụng để lưu trữ bất kì dữ liệu nào khác. Lưu ý rằng, DPM 2007 SP1 sẽ định dạng những ổ đĩa động mới, do đó những dữ liệu được lưu trữ trước đó sẽ bị mất. DPM 2007 SP1 hỗ trợ Direct Attached Storage (DAS), Storage Area Networks (SAN) và đĩa lưu trữ iSCSI. Tuy nhiên nó không hỗ trợ các ổ đĩa di động USB/1394. Khi cấu hình cho vùng lưu trữ DPM 2007 SP1, bạn phải cấu hình một nhóm bảo vệ để thực hiện backup máy ảo cấp độ máy chủ. Một nhóm bảo vệ sẽ xác định mọi chi tiết của tiến trình backup, bao gồm thông tin cấu hình Hyper-V, máy ảo và các nguồn tài nguyên khác mà bạn muốn đưa vào nhóm dữ liệu backup. Một nhóm bảo vệ cũng sẽ lên lịch backup, vùng lưu trữ backup, lên lịch lưu trữ backup (đây là tùy chọn không bắt buộc nhưng bạn nên lựa chọn tùy chọn này), và các điểm khôi phục. Kết luận Với những hỗ trợ tích hợp cho Volume Shadow Copy Service , Hyper-V cho phép người dùng sử dụng System Center DPM 2007 SP1 để thực hiện một tiến trình backup và restore cho môi trường ảo. Nếu Integration Services được cài đặt trên hệ điều hành khách của máy ảo, và driver Hyper-V Volume Shadow Copy đã được cài đặt, thì DPM 2007 SP1 có thể thực hiện backup mà không gây ra sự gián đoạn dịch vụ đáng kể nào (backup trực tuyến). DPM 2007 SP1 cũng cho phép người udngf thực hiện backup những máy ảo không hỗ trợ Integration Services bằng cách đưa máy ảo này vào trạng thái lưu trữ trong một khoảng thời gian cần thiết để tạo Shadow Copy (backup ngoại tuyến).  
Đồng bộ tài khoản