Sử dụng lệnh ARC - FILLET - OFFSET P2

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
221
lượt xem
60
download

Sử dụng lệnh ARC - FILLET - OFFSET P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SỬ DỤNG LỆNH ARC - FILLET - OFFSET (PHẦN 2) Bước 5: Chọn lệnh vẽ đường thẳng Line Trong lần sử dụng lệnh vẽ Line này dùng phương pháp di chuyển con trỏ chuột theo một hướng nào đó rồi nhập số khoảng cách từ bàn phím vào dòng lệnh Command. Ngay sau khi chọn lệnh thì trên dòng lệnh Command xuất hiện dòng lệnh Specify next point or [Undo]: ở dòng lệnh này yêu cầu chỉ định điểm 1. Chú ý: Có thể mở chế độ Ortho để canh thẳng tự động. Mở chế độ này bằng cách nhấp chuột...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng lệnh ARC - FILLET - OFFSET P2

  1. SỬ DỤNG LỆNH ARC - FILLET - OFFSET (PHẦN 2) Bước 5: Chọn lệnh vẽ đường thẳng Line Trong lần sử dụng lệnh vẽ Line này dùng phương pháp di chuyển con trỏ chuột theo một hướng nào đó rồi nhập số khoảng cách từ bàn phím vào dòng lệnh Command. Ngay sau khi chọn lệnh thì trên dòng lệnh Command xuất hiện dòng lệnh Specify next point or [Undo]: ở dòng lệnh này yêu cầu chỉ định điểm 1. Chú ý: Có thể mở chế độ Ortho để canh thẳng tự động. Mở chế độ này bằng cách nhấp chuột vào nút ORTHO. Mở chế độ ORTHO xong hãy thực hiện việc chỉ định điểm 1. Ví dụ như chỉ định điểm 1 gần góc dưới bên trái của lưới. Ngay sau khi chỉ định điểm 1 thì trên dòng lệnh Command xuất hiện dòng lệnh Specify next point or [Undo]: dòng lệnh này yêu cầu chỉ định điểm 2. Chỉ định điểm 2 bằng cách nhập số cần chỉ định vào sau dòng lệnh Specify next point or [Undo]: cụ thể ở đây chỉ định điểm 2 là 15. Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc chỉ định điểm 2. Ở đây chuột phải tương đương với phím Enter vì ở bước 3 đã khai báo những công dụng của chuột phải. Ngoài ra, phím Spacebar (phím khoảng trắng) cũng có tác dụng tương đương như phím Enter. Khi kết thúc chỉ định điểm 2 thì dòng lệnh yêu cầu chỉ định điểm kế tiếp, ở đây chỉ định điểm 3. Chỉ định điểm 3 bằng cách di chuyển con trỏ lên phía trên màn hình và nhập số khoảng cách vào là 15. Nhập xong khoảng cách nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc chỉ định điểm.
  2. Cũng giống như chỉ định điểm 3 thì ở dòng lệnh này ta chỉ định điểm 4, chỉ định điểm này bằng cách di chuyển con trỏ chuột sang bên phải màn hình và nhập số khoảng cách từ bàn phím là 30. Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải. Chỉ định điểm 5 bằng cách di chuyển con trỏ xuống phía dưới màn hình, sau đó nhập khoảng cách là 15. Nhập xong khoảng cách nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc chỉ định điểm 5. Chỉ định điểm 5 xong hãy chỉ định tiếp điểm 6 bằng cách di chuyển con trỏ chuột sang bên phải màn hình sau đó nhập khoảng cách là 25. Chỉ định xong nhấp chuột phải hoặc nhấn phím Enter để kết thúc chỉ định điểm 6.
  3. Muốn chỉ định điểm 7 hãy di chuyển con trỏ chuột lên phía trên màn hình sau đó nhập khoảng cách là 35. Chỉ định điểm 7 xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc việc chỉ định điểm 7. Ta được kết quả ban đầu như hình dưới: Sau khi nhấn phím Enter hãy di chuyển con trỏ chuột vào ô OSNAP ở phía dưới đáy màn hình và nhấp chuột phải, sau đó nhấp chọn Settings.
  4. Ngay sau khi nhấp chọn Settings hộp thoại Drafting Settings xuất hiện. Hãy đánh dấu kiểm vào ô vuông của mục Endpoint trong khung Object Snap modes để mở chế độ bắt điểm là điểm đầu hoặc điểm cuối của đường thẳng. Đánh dấu xong nhấp chuột vào nút OK. Chọn xong chế độ bắt điểm thì nhấp chọn lệnh Line ở trên thanh công cụ hoặc vào trình đơn để chọn. Ngay sau khi nhấp chọn lệnh Line thì trên dòng lệnh xuất hiện dòng lệnh yêu cầu ta chỉ định điểm 1. Chỉ định điểm 1 bằng cách di chuyển con trỏ vào đầu mút bên trái của đường thẳng ở góc dưới bên trái, thấy xuất hiện một ô vuông màu nhấp chuột trái để chỉ định điểm này là điểm 1.
  5. Chỉ định điểm 1 xong, trên dòng lệnh Command yêu cầu chỉ định tiếp điểm 2, chỉ định điểm 2 bằng cách di chuyển con trỏ lên phía trên màn hình sau đó nhập khoảng cách là 50 từ bàn phím vào dòng lệnh yêu cầu chỉ định điểm 2. Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc chỉ định điểm 2. Chỉ định điểm 3: di chuyển con trỏ sang bên phải màn hình và nhập khoảng cách là 10. Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc việc chỉ định điểm 3. Chỉ định điểm 4: Di chuyển con trỏ xuống phía dưới màn hình và nhập khoảng cách là 10 từ bàn phím. Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc chỉ định điểm 3. Chỉ định điểm 5: Di chuyển con trỏ sang bên phải màn hình và nhập khoảng cách là 15 từ bàn phím. Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc chỉ định điểm 5.
  6. Để chỉ định điểm 6 hãy di chuyển con trỏ chuột lên phía trên màn hình và nhập khoảng cách là 10. Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc chỉ định điểm 6. Để chỉ định điểm 7 hãy di chuyển con trỏ chuột sang bên phải màn hình và nhập khoảng cách là 25 từ bàn phím vào dòng lệnh. Nhập xong nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc chỉ định điểm 7. Chỉ định điểm 8 bằng cách di chuyển con trỏ chuột vào đầu mút ở trên của đường thẳng đứng ở bên phải thấy xuất hiện một ô vuông màu xanh thì nhấp chuột để chỉ định điểm này là điểm 8. Chỉ định điểm 8 xong nhấp chuột phải để kết thúc lệnh vẽ đường thẳng Line. Ta được dạng hình vẽ ban đầu trên màn hình như hình.
  7. Bước 6: Chọn lệnh OFFSET. Lệnh Offset dùng để tạo đối tượng song song với đối tượng theo một phương nào đó. Muốn chọn được lệnh này hãy chọn Modify > Offset, hoặc nhấp chuột vào biểu tượng Offset trên thanh công cụ. Ngay sau khi nhấp chọn lệnh thì trên dòng lệnh Command xuất hiện dòng lệnh Specify offset distance or [Through] : dòng lệnh yêu cầu chỉ định khoảng cách giữa đối tượng được tạo với đối tượng được chọn. Như bạn đã thấy ở dòng lệnh trên khoảng cách giữa đối tượng được tạo với đối tượng được chọn là 10, nếu khoảng cách này đúng với ý định của bạn thì để nguyên không cần sửa lại, còn nếu không đúng với ý định của bạn thì sửa lại bằng cách khi thấy dòng lệnh này xuất hiện thì nhập khoảng cách của bạn từ bàn phím vào dòng lệnh. Nếu đã nhập và không nhập thì đều nhấn phím Enter để thông qua dòng lệnh này. Sau khi nhấn phím Enter thì trên dòng lệnh Command xuất hiện dòng lệnh Select object to offset or : dòng lệnh này yêu cầu ta chọn đối tượng để tạo đối tượng song song với nó. Chọn đối tượng bằng cách di chuyển con trỏ vào đối tượng cần tạo đối tượng song song, sau đó nhấp chuột trái để thực hiện việc chọn đối tượng này là đối tượng cần chọn.
  8. Sau khi nhấp chuột chọn đối tượng thì trên dòng lệnh Specify point on side to offset: dòng lệnh này yêu cầu ta chỉ định điểm đặt đối tượng cần tạo song song với đối tượng được chọn. Ngay sau khi chỉ định điểm đặt đối tượng cần tạo thì đối tượng cần tạo xuất hiện và trên dòng lệnh lại quay về dòng lệnh yêu cầu chọn đối tượng, lệnh sẽ tiếp tục yêu cầu ta chọn đối tượng và điểm đặt đối tượng cần tạo cho đến khi nào ta nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải để kết thúc lệnh. Áp dụng lệnh Offset trong bài tập này như sau: Ngay sau khi chọn lệnh thì trên dòng lệnh Command xuất hiện dòng lệnh Specify offset distance or [Through] : ở dòng lệnh này nhập số 15 từ bàn phím. Nhập xong nhấp chuột phải hoặc nhấn phím Enter để thông qua dòng lệnh này. Ngay sau khi nhấn phím Enter hoặc nhấp chuột phải thì trên dòng lệnh Command xuất hiện dòng lệnh Select object to offset or : ở dòng lệnh này ta di chuyển con trỏ vào đường thẳng nằm ngang ở giữa hình sau đó nhấp chuột để chọn đường này làm đối tượng. Chọn đối tượng xong thì trên dòng lệnh xuất hiện tiếp dòng lệnh Specify point on side to offset: ở dòng lệnh này bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới màn hình tức là xuống
  9. phía dưới đường thẳng ngang được chọn làm đối tượng và nhấp chuột ở vị trí bất kỳ ở dưới đường thẳng này. Chú ý: Di chuyển con trỏ vào ô OSNAP và nhấp chuột trái để tắt chế độ bắt điểm. Chỉ định điểm đặt đối tượng cần tạo xong nhấp chuột phải hoặc nhấn phím Enter để kết thúc lệnh Offset.  
Đồng bộ tài khoản