Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
66
lượt xem
4
download

Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép; - Bản sao giấy phép đang có hiệu lực; - Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp; - Báo cáo mô tả chi tíêt nội dung bổ sung, sửa đổi; - Và các tài liệu có liên quan khác; Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Tên thủ tục : Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông Cơ quan thực hiện : Vụ Viễn thông Nội dung : Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ viễn . Thủ tục thông - Trong thời gian hiệu lực của giấy phép, nếu doanh nghiệp được cấp phép muốn sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thì phải gửi hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung giấy phép đến Bộ Thông tin và Truyền thông. - Hồ sơ phải nộp trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông. - Vụ Viễn thông chủ trì thẩm định theo phân công của Bộ Thông - Trình tự thực hiện: tin và Truyền thông. - Hết thời hạn quy định, thẩm định và xét cấp phép bổ sung, sửa đổi nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép bổ sung, sửa đổi, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho doanh nghiệp xin sửa đổi, bổ sung giấy phép biết. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- Nguyễn - Cách thức thực hiện; Du- Hà Nội. - Thông qua hệ thống bưu chính.. - Đơn xin sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép; - Bản sao giấy phép đang có hiệu lực; - Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp; - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Báo cáo mô tả chi tíêt nội dung bổ sung, sửa đổi; - Và các tài liệu có liên quan khác; Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao) - Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ xin bổ sung, sửa đổi giấy phép, tiến hành thẩm định và xét và xét cấp phép bổ sung, sửa đổi trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ - Thời hạn giải quyết: sơ hợp lệ. + Trường hợp từ chối cấp giấy phép bổ sung, sửa đổi giấy phép, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp nộp đơn biết. - Đối tượng thực hiện thủ tục Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thực hiện thủ tục hành- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông - Cơ quan phối hợp (nếu có): ): Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Khoa chính: học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông- Bộ Thông tin và Truyền thông - Kết quả thực hiện thủ tục hành Quyết định hành chính chính: Lệ phí cấp giấy phép bổ sung chức năng kinh doanh bưu chính, - Lệ phí (nếu có): viễn thông: 300.000 đồng / lần - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu Không có và đề nghị đính kèm): Căn cứ để bổ sung, sửa đổi giấy phép: - Các nội dung của hồ sơ đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy phép phép phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển thị trường viễn thông, Internet. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ - Giấy phép có liên quan đến sử dụng tần số, kho số, thì giấy tục hành chính (nếu có): phép chỉ được xem xét cấp nếu việc phân bổ tần số, kho số có thể thực hiện được theo đúng quy hoạch đã phê duyệt. - Có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. - Tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật về viễn thông. Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002
  3. quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành Viễn thông về viễn thông chính: Quyết định 215/2000/QĐ- BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản