Synchronize

Chia sẻ: Nguyen Phu Gia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
72
lượt xem
6
download

Synchronize

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'synchronize', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Synchronize

  1.   DREAMWEAV E R 8 BÀI 13 NGÀY  17.8.2006 SOẠN  THEO KS TRẦN VIỆT  AN I.ĐỒNG       BỘ HÓA   (SYNCHRONIZE )  CÁC SITE CỤC BỘ  VÀ SITE TỪ XA : Bạn có 2 bản sao : 1 bản  ở Site Cục bộ và 1 bản ở  Site Từ Xa . Có thể bạn  đã cập nhật một số Files  ở Site Cục bộ và quên đi  đã cập nhật File nào rồi. Như vậy bạn sẽ có sự sai biệt giữa 2 bản sao nầy. Dreamweaver có lênh Synchronize để so sánh các Sites Cục Bộ và Từ xa và chuyển  Các Files mới nầy theo 1 trong 2 hướng : 1.Đồng Bộ Hóa các Site Cục Bộ và Site Từ Xa : 1. Nhấp Phải trong Panel Files > Synchronize hoặc Menu Site > Synchronize  SiteWide. 2.   HT Synchronize Files xuất hiện  , có 2 cách lựa chọn : • Chọn đồng bộ hóa TẤT CẢ các Files trong Site . •   Chỉ chọn Các Files   và Folders để Đồng Bộ Hóa trong Khung Local View. 3.   Sử dụng HT SYNCHRONIZE FILES  : 1
  2. • PUT NEVER FILES TO REMOTE : Gởi các Files mới hơn trong Site Cục  Bộ đến Web Site Server. • GET NEVER FILES FROM REMOTE : Tìm các Files mới hơn trên Web  Server và sao chép chúng vào Site Cục Bộ. ( Các Files nầy có lẽ do 1  đồng nghiệp đã đặt trong Site Từ Xa của bạn ). • GET AND PUT NEVER FILES : Đồng Bộ Hóa các File theo cả 2 cách . Các  File mới trên Site Cục Bộ sẽ chuyển đến Site Từ Xa và ngược lại. (H1). 4.   Nên nhấp vào DELETE REMOTE FILES NOT ON LOCAL DRIVER.   5.   NHẤP PREVIEW  . (H2). • Nhấp Preview , ra bảng Background File Activity (H2) • Dreamweaver đã Đồng Bộ Hóa cho phép bạn xem trước các thay đổi vốn  sẽ thực hiện trên Site. • Dreamweaver chạy Update xong ra bảng Synchronize thông báo : 3Files sẽ update 2
  3. • Cột Action cho biết Dreamweaver đề nghị thực hiện đối với mỗi File. • Có thể chọn : 1. Get và đánh dấu các Files. 2. Put và đánh dấu các File . 3. Delete. 4. Ignore : Yêu cầu Dreamweaver bỏ qua. 5. Mark as Synchronize ( 2 mủi tên ) yêu cầu Dreamweaver xem các  Files đã chọn là đã được đồng bộ hóa do đó không thực hiện  Đồng bộ hóa nửa . 6. Compare : Mở các phiên bản Cục bộ và Từ xa của File để bạn có  thể so sánh các điểm khác biệt của chúng. 7. Nhấp OK. II.CHE GIẤU CÁC FILES : • Không phải mọi Folder trong File Cục Bộ cần được Upload lên Site Từ Xa trên  Web Server. • Dreamweaver cho phép che giấu Folder để được miễn đồng bộ hóa . Điều nầy  sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn. • Thí dụ :Site chứa các Folder Movie lớn . Khi bạn sẵn sàng Upload các Files hãy  Cloak nó .  • Dreamweaver sẽ không tốn thời gian quét lên nó và UnCloak Folder Movie để  Upload cùng các File khác lên Site Từ Xa . •   Để che giấu ( CLOAK ) một Folder Site   : 3
  4. 1. Nhấp Phải Folder trong vùng Files > Cloaking Cloak > Cloak .  Dreamweaver hiển thị Folder nầy có dấu gạch chéo cắt qua nó cho biết  nó được che giấu. 2. Bạn chỉ che giấu các Folders , không che giấu được các Files riêng lẻ. 3. Có thể che giấu Các Files có một kiểu cụ thể . Chọn Menu Site > Chọn  Site mà bạn đang làm việc > Tab Advanced của HT Site Definition >  CLOAKING . Chọn Hộp kiểm Cloak Files Ending With > Nhấp các phần  mở rộng File của các kiểu File mà bạn muốn che giấu. Để hiễn thị lại  (Uncloak) một Foler Site ( Folder WEB ) : Nhấp Phải Folder được che giấu  > Uncloak. 4
Đồng bộ tài khoản