Tạo Forum PHP - Bài 12

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
10
download

Tạo Forum PHP - Bài 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề Tạo Forum PHP về Chèn bộ gõ tiếng việt cho forum Invisionfree

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo Forum PHP - Bài 12

  1. Chèn bộ gõ tiếng việt cho forum Invisionfree Tác giả: Đặng Anh Đức (hoangtuwilliamhandsome2001@yahoo.com) Bạn chèn code này vào Admincp ---> Board Wrapper trong phần JavaScript : Xong rồi vậy là bạn đã có một diễn đàn được việt hóa và có bộ gõ tiếng việt rồi ! Bỏ quảng cáo nằm phía trên của Invisionfree Tác giả: Đặng Anh Đức (hoangtuwilliamhandsome2001@yahoo.com) Trong Admincp ---> Skinning & Styles ----> Board Wrapper : phần Header & Body : Bạn thay dòng : Thành dòng : Bảo đảm sẽ mất hết cái quảng cáo của nó trên forum của bạn ! Ở dòng : Bạn chèn thêm bên dưới nó đoạn sau : + Nếu bạn muốn nó là logo bằng flash thì chèn code sau :
  2. + Nếu bạn muốn nó là logo bằng file ảnh thì dùng code sau : Chắc bạn sẽ thắc mắc vì sao phải chèn code này ! Thật ra thì khi xóa bỏ quảng cáo của forum này thì nó sẽ ẩn đi luôn phần logo của diễn đàn ! Vì vậy dùng code trên để nó có thể hiện ra trên forum của bạn ! Kích thước của nó thì bạn có thể chỉnh sửa thêm ở phần widh và height trong code trên cho phù hợp với forum của bạn ! Bây giờ bạn phải thêm phần Lịch , Thành Viên , Tìm kiếm như cũ cho nó chứ : Tìm trong Board Wrapper : Thêm vào bên dưới :  • Trang chủ
  3. Trong phần Admincp ---> Skinning & Styles---> Board Wrapper ---> Header & Body : Thêm code này vào : var spoiler = 4; var glow = 4; var xray = 4; var bgcolor = 4; var marquee = 4; var blur = 4; var strike = 4; var shadow = 4; var wave = 4; var transparency = 4; var you = 4; var doHTML = 1; var Super = 4; var sub = 4; var flipH = 4; var blink = 4; var hr = 4; var align = 4; var SQL = 4; var HTML = 4; var flash = 4; var ButtonCount = 5; Bạn nên dowload các file ở dòng bôi đỏ trên xuống và upload lên host bạn để đỡ tốn băng thông host của mình. Mod thêm tăng level , HP cho forum Invisionfree Tác giả: Đặng Anh Đức (hoangtuwilliamhandsome2001@yahoo.com)
  4. /* GTA:Online by Nova11 RPG Hack v3.2 Created by Webworldx & Peter - 17.11.03 Updated for xHTML compliance by Magus */ RPGHigh="1000" NextLevel="15" MoneySign="$" NextWeapon="8" NextItem="20" AddMoney="30" MoneyOn="Y" ItemWeapOn="N" var BaseURL="http://www.webpost.net/ww/wwx/ifrpg/images" var StatsURL="http://www.webpost.net/ww/wwx" var statsImage=[]; statsImage[0]=["HP","/hp.gif"] statsImage[1]=["STR","/str.gif"] statsImage[2]=["GUNABIL","/mag.gif"] statsImage[3]=["DEF","/def.gif"] var theEXP = ["EXP","/exp.gif"] function getStats() { TheStats=[]; stats=[]; var HP=0;STR=1;GUNABIL=2;DEF=3;Gangster=1;Drugdealer=2;Mastermind=3; TheStats[HP]=[] TheStats[HP][Gangster]=PostCount TheStats[HP][Drugdealer]=PostCount TheStats[HP][Mastermind]=PostCount TheStats[STR]=[] TheStats[STR][Gangster]=parseInt(TheStats[HP][Gangster]) - 5 TheStats[STR][Drugdealer]=parseInt(TheStats[HP][Drugdealer]) - 50 TheStats[STR][Mastermind]=parseInt(TheStats[HP][Mastermind]) + 10 TheStats[GUNABIL]=[] TheStats[GUNABIL][Gangster]=parseInt(TheStats[HP][Gangster] * (3/2)) TheStats[GUNABIL][Drugdealer]=parseInt(TheStats[HP][Drugdealer] * 2) TheStats[GUNABIL][Mastermind]=parseInt(TheStats[HP][Mastermind] / 2) TheStats[DEF]=[] TheStats[DEF][Gangster]=parseInt((2/3) *(TheStats[HP][Gangster] - 10))
  5. TheStats[DEF][Drugdealer]=parseInt(TheStats[HP][Drugdealer] * (4/3)) TheStats[DEF][Mastermind]=parseInt(TheStats[HP][Mastermind] * (5/4)) for (i=0;i
  6.  
Đồng bộ tài khoản