intTypePromotion=1

TÀI KHOẢN 415 - QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Tojimomi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
1.025
lượt xem
109
download

TÀI KHOẢN 415 - QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng Quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc hạch toán tăng, giảm Quỹ dự phòng tài chính phải theo chính sách tài chính hiện hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI KHOẢN 415 - QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

  1. TÀI KHOẢN 415 QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, sử dụng Quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Quỹ dự phòng tài chính được trích lập từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc hạch toán tăng, giảm Quỹ dự phòng tài chính phải theo chính sách tài chính hiện hành. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 415- QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH Bên Nợ: - Quỹ dự phòng tài chính nộp lên cấp trên; - Quỹ dự phòng tài chính giảm khác. Bên Có: Quỹ dự phòng tài chính do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế hoặc do cấp dưới nộp lên. Số dư bên Có: Số Quỹ dự phòng tài chính hiện có của doanh nghiệp. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHỦ YẾU 1. Trong kỳ, khi tạm trích Quỹ dự phòng tài chính từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính. 2. Quỹ dự phòng tài chính tăng do cấp dưới nộp lên, ghi: Nợ các TK 111, 112, 136,... Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính. 3. Quỹ dự phòng tài chính giảm do nộp lên cấp trên, ghi: Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính Có các TK 111, 112, 136,...
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2