Tài liệu MCSA 70-290 p 4

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
178
lượt xem
127
download

Tài liệu MCSA 70-290 p 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MODULE 3: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÓM Bài tập 1 Tạo và quản lý nhóm Tạo các Global Group trong OU Groups Đặt tên cho group và chọn trong group scope là Global Bốn Global Group đã tạo xong VSIC Education Corporation Đưa các Marketing Managers vào Global group G Acapulco Marketing Manager. Click phải G Acapulco Marketing Manager properties..............

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu MCSA 70-290 p 4

 1. 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 3: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÓM Bài tập 1 Tạo và quản lý nhóm Tạo các Global Group trong OU Groups Đặt tên cho group và chọn trong group scope là Global Bốn Global Group đã tạo xong VSIC Education Corporation Trang 24
 2. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Đưa các Marketing Managers vào Global group G Acapulco Marketing Manager. Click phải G Acapulco Marketing Manager properties Click vào nút Add để đưa các tài khoản Marketing managers vào VSIC Education Corporation Trang 25
 3. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click vào Advanced Chọn Find Now VSIC Education Corporation Trang 26
 4. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Các Marketing Managers đã tìm thấy Các Marketing Managers đã vào thẻ Members của nhóm G Acapulco Marketing Managers VSIC Education Corporation Trang 27
 5. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Tương tự như vậy cho các nhóm G Acapulco Marketing Personnel Nhóm G Acapulco HR Managers Nhóm G Acapulco HR Personnel VSIC Education Corporation Trang 28
 6. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bây giờ tạo các Domain Local Group Nhập tên của Domai local group, và chọn Domain Local trong ô Group Scope VSIC Education Corporation Trang 29
 7. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Tương tự như vậy cho DL Acapulco Marketing Personnel Read DL Acapulco Human Resources Managers Read DL Acapulco Marketing Personnel Modify VSIC Education Corporation Trang 30
 8. 70-290 Tài liệu dành cho học viên DL Acapulco Human Resources Manager Modify DL Acapulco Human Resources Personnel Modify Các Domain local group sau khi đã tạo xong VSIC Education Corporation Trang 31
 9. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Đưa các Global Group tương ứng vào các Domain Local Group. Click phải nhóm được chọn properties thẻ members Click vào nút Add VSIC Education Corporation Trang 32
 10. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Global Group tương ứng cho vào thẻ Members Nhóm global đã vào thẻ Members VSIC Education Corporation Trang 33
 11. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Làm tương tự như vậy cho các nhóm Domain local group khác còn lại VSIC Education Corporation Trang 34
Đồng bộ tài khoản