Tài liệu MCSA 70-290 p 5

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
184
lượt xem
116
download

Tài liệu MCSA 70-290 p 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MODULE 4: QUẢN LÝ VIỆC TRUY CẬP VÀO CÁC TÀI NGUYÊN Bài tập 1 Cấu hình cho việc truy cập của nhân viên nhà máy. Đăng nhập bằng tài khoản của domain administrator Tạo trong ổ D thư mục Glasgow-Manufacturing Click phải và chọn Sharing and Security VSIC Education Corporation..........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu MCSA 70-290 p 5

 1. 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 4: QUẢN LÝ VIỆC TRUY CẬP VÀO CÁC TÀI NGUYÊN Bài tập 1 Cấu hình cho việc truy cập của nhân viên nhà máy. Đăng nhập bằng tài khoản của domain administrator Tạo trong ổ D thư mục Glasgow-Manufacturing Click phải và chọn Sharing and Security VSIC Education Corporation Trang 35
 2. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn Share this folder với tên của thư mục. Click vào Permissions. Chọn nút Add VSIC Education Corporation Trang 36
 3. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn các Domain Local group của bộ phận nhà máy Các Domain Local group ở trong ô chọn VSIC Education Corporation Trang 37
 4. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Các Domain Local group đã có trong ACL Nhóm Personnel chỉ được quyền Read, nhóm Managers được quyền Change VSIC Education Corporation Trang 38
 5. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Xóa bớt nhóm Everyone Cấu hình NTFS permissions VSIC Education Corporation Trang 39
 6. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bỏ tính kế thừa và chọn Copy Xóa bỏ nhóm Users khỏi ACL VSIC Education Corporation Trang 40
 7. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Nhập tài khoản của domain administrator Nhóm Managers được quyền Modify. VSIC Education Corporation Trang 41
 8. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Nhóm Personnel chỉ được Read Click vào nút Caching VSIC Education Corporation Trang 42
 9. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Chọn không cho Offline file Bài tập 2 Cấu hình cho việc truy cập của nhân viên tiếp thị Log on vào máy Glasgow với quyền Domain Administrator VSIC Education Corporation Trang 43
 10. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Tạo thư mục Glasgow-Marketing Share với tên của thư mục VSIC Education Corporation Trang 44
 11. 70-290 Tài liệu dành cho học viên Cấu hình Share Permission Xoá bỏ nhóm Everyone VSIC Education Corporation Trang 45
Đồng bộ tài khoản