intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p1

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

318
lượt xem
206
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Network Host Module 1: Reviewing the Suite of TCP/IP Protocols Hai học viên một nhóm 2 pc ví dụ: PC1 và PC2 sử dụng Windows 2003 server, khai báo IP cho PC của mình: ví dụ : PC1: IP : 10.0.0.100 SM: 255.0.0.0 GW:10.0.0.2 DNS:210.245.31.130 PC2: IP: 10.0.0.200 SM: 255.0.0.0 GW:10.0.0.2 DNS:210.245.31.130 Lab1: thực hiện lệnh Ping: 1. Tại PC1, vào Start chọn Run gõ vào lệnh CMD 2. Tại cửa sổ CMD thực hiện lệnh ping IP của PC2 như hình bên dưới Học viên chú ý các thông số Bytes, Time, TTL của lệnh ping Học viên thử ping IP của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p1

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Network Host Module 1: Reviewing the Suite of TCP/IP Protocols Hai học viên một nhóm 2 pc ví dụ: PC1 và PC2 sử dụng Windows 2003 server, khai báo IP cho PC của mình: ví dụ : PC1: IP : 10.0.0.100 SM: 255.0.0.0 GW:10.0.0.2 DNS:210.245.31.130 PC2: IP: 10.0.0.200 SM: 255.0.0.0 GW:10.0.0.2 DNS:210.245.31.130 Lab1: thực hiện lệnh Ping: 1. Tại PC1, vào Start chọn Run gõ vào lệnh CMD 2. Tại cửa sổ CMD thực hiện lệnh ping IP của PC2 như hình bên dưới Học viên chú ý các thông số Bytes, Time, TTL của lệnh ping 3. Học viên thử ping IP của PC của nhóm khác trong mạng, thử ping ra internet ví dụ như ping www.yahoo.com, www.tuoitre.com.vn, www.microsoft.com, chú ý các thông Byte, Time, TTL của từng lệnh. 4. Học viên thử Ping Ip không tồn tại trên mạng, xem thông báo 5. Làm tương tự tại PC2. Lap 2: Network Monitor 1. Cài network monitor trên 2 máy PC1 và PC2. a. Vào menu Start Setting Control Panel chọn Add or Remove Programs VSIC Education Corporation Trang 2
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên b. Tại cửa sổ Add or Remove Programs chọn Add Windows Components. c. Tại cửa sổ Windows Components Wizards chọn Management and Monitoring Tools d. Sau đó chọn Details e. Check vào network monitor tools Ok VSIC Education Corporation Trang 3
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên f. Chỉ vào ổ đỉa chứa source windows 2003 ok 2. Sử dụng network monitor: a. Tại PC1 vào menu Start Programs Addministrative tools Network Monitor b. Chọn card mạng đang sử dụng. Tại cửa sổ Microsoft network Monitor vào menu Capture chọn networks chọn card mạng dùng để capture c. Sau khi chọn card mạng xong, vào lại menu capture chọn Start bắt đầu captute. d. Vào menu Start chọn Run Cmd. Thực hiện lệnh ping ip PC2 e. Trở lại cửa sổ Network monitor vào menu capture chọn Stop and view xuất hiện cửa sổ sau: VSIC Education Corporation Trang 4
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên f. Nhìn vào cột protocol và Description ta thấy protocol ICMP ping từ PC1 đến PC2 (thực hiện tương tự cho Pc2) g. Vào menu display colors ICMP, chọn màu cần hiển thị làm nổi bậc protocol cần theo dõi 3. Filter: Chỉ hiển thị các protocol cần thiết a. Vào menu display chọn filter xuất hiện cửa sổ display filter b. Chọn expression Chọn tab Protocol, ấn disable all VSIC Education Corporation Trang 5
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên c. Chọn protocol ICMP ấn enable ok ok VSIC Education Corporation Trang 6
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 2: Assigning IP Addresses in a Multiple Subnet Network Lab 1: Chia Ip Lab 2: Sử dụng lệnh route Học viên khai báo ip cho PC của mình sao cho có thể truy cập Internet (có thể khai báo như Module 1) 1. Để xem bảng route table: vào Start Run gõ CMD 2. Tại cửa sổ CMD gõ lệnh route print 3. Xem thông tin trong bảng route table 4. Dùng lệnh route –f để xóa bảng route table sau đó dùng lệnh route print để xem lại. 5. Học viên thực hành thêm lệnh pathping www.yahoo.com, hay tracert www.yahoo.com, và một số trang web khác để so sánh kết quả. VSIC Education Corporation Trang 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2