Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p13

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
213
lượt xem
140
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module 8: Securing Network Traffic by Using IPSec and Certificates Một nhóm 2 pc khái báo ip cho máy của mình ví dụ: P C1: Pcname: PC102 Pcname: PC101 IP:10.0.0.102 PC2: IP:10.0.0.101 SM:255.0.0.0 SM:255.0.0.0 GW: No GW: No DNS: no DNS: No Lab 1: Ipsec dùng preshare key 1. Tại PC101 vào Start Run MMC 2. Vào menu file add remove snap-in add chọn IP Security Policy management add 3. Chọn Local computer finish close ok VSIC Education Corporation Trang 91 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Click phải vào Ip Security policies on local computer chọn Create IP security policy. VSIC Education Corporation Trang 92 70-291 Tài liệu dành cho học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p13

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 8: Securing Network Traffic by Using IPSec and Certificates Một nhóm 2 pc khái báo ip cho máy của mình ví dụ: P C1: Pcname: PC102 Pcname: PC101 IP:10.0.0.102 PC2: IP:10.0.0.101 SM:255.0.0.0 SM:255.0.0.0 GW: No GW: No DNS: no DNS: No Lab 1: Ipsec dùng preshare key 1. Tại PC101 vào Start Run MMC 2. Vào menu file add remove snap-in add chọn IP Security Policy management add 3. Chọn Local computer finish close ok VSIC Education Corporation Trang 91
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Click phải vào Ip Security policies on local computer chọn Create IP security policy. VSIC Education Corporation Trang 92
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Nhập vào tên policy mới next 6. Bỏ chọn checkbox Activate the default response rule next finish VSIC Education Corporation Trang 93
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 7. Bỏ chọn use add Wizard add VSIC Education Corporation Trang 94
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 8. Tại tab IP filter list chọn all ip traffic 9. Tại tab Filter Action chọn Require Security VSIC Education Corporation Trang 95
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Tại tab Authentication Methods chọn kerberos ấn remove, sau đó ấn nút add chọn option use this string, nhập vào string 123456 ok VSIC Education Corporation Trang 96
Đồng bộ tài khoản