Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p21

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
150
lượt xem
100
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Accounting: Chọn Remote access Logging, cửa sổ bên phải double click vào local file chọn tab Settings, check vào check box Accounting requests Trong phần Directory nhập vào nơi lưu trữ log file Hoàn tất cấu hình Radius 6. Đến máy VPN server thực hiện lại từ bước 5 đến bước 9 của lab 1 module này 7. Click phải vào VPNserver chọn Properties

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p21

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên k. Next tham số còn lại để default next finish l. Accounting: Chọn Remote access Logging, cửa sổ bên phải double click vào local file chọn tab Settings, check vào check box Accounting requests VSIC Education Corporation Trang 144
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên m. Trong phần Directory nhập vào nơi lưu trữ log file ok VSIC Education Corporation Trang 145
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên n. Hoàn tất cấu hình Radius 6. Đến máy VPN server thực hiện lại từ bước 5 đến bước 9 của lab 1 module này 7. Click phải vào VPNserver chọn Properties VSIC Education Corporation Trang 146
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 8. Chọn Tab Security, Trong phần Authentication provider chọn Radius Authentication ấn configure nhập vào IP của máy Radius server, Ấn nút change nhập vào chuỗi giống như chuỗi đã nhập ở bước 5e, check vào check box Always use …, làm tương tự cho Account provider VSIC Education Corporation Trang 147
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 9. Tại máy Client VPN thực hiện lại các bước từ bước10 đến bước15 lab 1 module này 10. Thực hiện kết nối VPN bằng user và password trên domain bằng PPTP và L2TP/IPSec. Lab 3: Cấu hình Access Point (Wireless) 1. Khai báo IP của máy PC cùng lớp mạng với Access Point (tùy theo loại Access point có lớp mạng khác nhau), hay có thể dùng card wireless kết nối với Access point để xin được địa chỉ động cấp từ Acess Point. 2. Sau khi có IP, vào IE gõ http://IP của AP trong trường hợp này là http://192.168.1.1 nhập vào user name và password tùy theo loại access point mà có username và password default khác nhau, trong trường hợp này user:admin, password:admin VSIC Education Corporation Trang 148
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Có thể khai báo lại IP cho AP rồi chọn save setting. Nếu khai báo IP mới sau khi save setting phải vào lại AP với IP mới 4. Có thể đổi tên SSID của Access point save setting VSIC Education Corporation Trang 149
  7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Có thể cấu hình security cho wireless VSIC Education Corporation Trang 150
  8. 70-291 Tài liệu dành cho học viên VSIC Education Corporation Trang 151
Đồng bộ tài khoản