Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p3

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
259
lượt xem
180
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module 5: Isolating Common Connectivity Issues Mỗi học viên một máy, thực hành gán IP bằng lệnh NETSH 1. Xoá Ip tĩnh của PC. a. Click phải vào My Network Places chọn Properties b. Click phải vào card mạng cần xóa ip chọn Properties c. Chọn Internet Protocol trong phần this connection uses the following items, chọn Properties. d. Chọn option Obtain an IP address Automatically và Obtain DNS server address Automatically OK 2. Vào Start Run gõ CMD rồi thực hiện lệnh sau để gán IP cho PC1 VSIC Education Corporation Trang 15 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Thực hiện lệnh sau để gán...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p3

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 5: Isolating Common Connectivity Issues Mỗi học viên một máy, thực hành gán IP bằng lệnh NETSH 1. Xoá Ip tĩnh của PC. a. Click phải vào My Network Places chọn Properties b. Click phải vào card mạng cần xóa ip chọn Properties c. Chọn Internet Protocol trong phần this connection uses the following items, chọn Properties. d. Chọn option Obtain an IP address Automatically và Obtain DNS server address Automatically OK 2. Vào Start Run gõ CMD rồi thực hiện lệnh sau để gán IP cho PC1 VSIC Education Corporation Trang 15
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Thực hiện lệnh sau để gán DNS cho PC1 4. Tương tự gán WINS cho PC1 VSIC Education Corporation Trang 16
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Thêm một WINS nữa cho PC1 6. Thêm DNS cho PC1 VSIC Education Corporation Trang 17
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 7. Dùng lệnh IPCONIG /ALL để xem lại IP vừa gán 8. Dùng lệnh NETSH INTERFACE IP RESET ALL để xóa tất cả các IP của PC1, hay lệnh NETSH INTERFACE IP SET ADDRESS “Local area connection” source=DHCP để xóa ip của một card chỉ định 9. Dùng lệnh Ipconfig /all để xem lại ip. Network Services Module 1: Configuring Routing by Using Routing and Remote Access Mỗi nhóm 4 PC xây dựng mô hình như hình vẽ, cấu hình R1 và R2 sao cho client 1 có thể ping được client 2. VSIC Education Corporation Trang 18
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Lab1: Sử dụng RIP 1. Tại R1, vào Start Programs Administrative Tools Routing and remote Access, Click phải vào pcname chọn Configure and Enable Routing and Remote Access next để enable Routing and Remote Access VSIC Education Corporation Trang 19
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Tại cửa sổ Configuration chọn option Custom Configuration Next 3. Tại cửa sổ Custom Configuration chọn LAN routing next finish Yes VSIC Education Corporation Trang 20
  7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Để Chọn protocol RIP: Click phải vào General chọn New Routing Protocol 5. Chọn RIP version 2 for Inetrnet protocol Ok 6. Sau đó Click phải RIP chọn New Interface, chọn card external của R1 (card 200) ok VSIC Education Corporation Trang 21
Đồng bộ tài khoản