Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p7

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
215
lượt xem
137
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3. Click phải scope options chọn configure Option chọn tab Advanced, trong User class chọn user class mà ta đã tạo ở bước 2 ví dụ chọn 003 route, nhập thêm gateway cho scope này ok VSIC Education Corporation Trang 43 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Xem lại kết quả: VSIC Education Corporation Trang 44 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Muốn cho client 4 khi xin ip nhận được gateway này, trước khi gõ lệnh Ipconfig /renew ta thực hiện lệnh Ipconfig /setclassid “local area connection” GW - Với “local area connection” là tên của card mạng 6. Sau đó dùng lệnh ipconfig /all...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p7

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Click phải scope options chọn configure Option chọn tab Advanced, trong User class chọn user class mà ta đã tạo ở bước 2 ví dụ chọn 003 route, nhập thêm gateway cho scope này ok VSIC Education Corporation Trang 43
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Xem lại kết quả: VSIC Education Corporation Trang 44
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Muốn cho client 4 khi xin ip nhận được gateway này, trước khi gõ lệnh Ipconfig /renew ta thực hiện lệnh Ipconfig /setclassid “local area connection” GW - Với “local area connection” là tên của card mạng 6. Sau đó dùng lệnh ipconfig /all để xem lại lúc này client 4 xin được gateway là 10.0.0.115 thay vì là 10.0.0.111 Module 4: Resolving Names Mỗi học viên một PC. Khai báo ip cho pc của mình sao cho có thể kết nối được Internet, nối thực hiện kết đến vài URL mà học viên biết Lab 1: Xem và xóa cache DNS 1. Gõ lệnh Ipconfig /displaydns để xem cache DNS trên pc của mình 2. Sau đó dùng lệnh Ipconfig /flushdns để xóa cache DNS. 3. Dùng lệnh Ipconfig /displaydns để xem lại, lúc này pc không còn cache DNS, học viên thực hiện kết nối vào một số URL và dùng lại lệnh Ipconfig /displaydns lúc này ta thấy PC đã cache lại DNS Lab 2 : Thực hiện lại lab 2 và lab 3 module 4 phần network host Module 5 : Resolving Host Names by Using Domain Name System (DNS) Một nhóm 6 PC xây dựng mô hình như hình vẽ, thực hiện lại lab 1 module 1 phần network host trước khi thực hiện lab này. VSIC Education Corporation Trang 45
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên Lab 1: Cài DNS 1. Khai báo Ip cho máy client 2 VSIC Education Corporation Trang 46
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Đặt tên PC name và DNS suffix: Click phải vào My Computer Properties Chọn tab Computer name ấn nút change: gõ tên cho Pcname, Sau đó ấn More gõ vào DNS suffix ok ok reboot lại. 3. Vào Start Settings Control Panel Add or Remove Programs Chọn add/remove Windows components chọn Network Services ấn details VSIC Education Corporation Trang 47
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Chọn Domain Name System (DNS) Ok next chỉ vào source windows 2003 Lab 2: Cấu hình DNS primary 1. Start Programs Administrative Tools chọn DNS (hay có thể vào Start Run: gõ lệnh DNSMGMT.MSC) 2. Tạo Forward lookup zone: Click phải vào Forward Lookup Zones New Zone next chọn Primary zone Next VSIC Education Corporation Trang 48
  7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Gõ vào Zone name next 4. Chọn Option Create a new file with this file name next 5. Chọn Option Allow both nonsecure and secure dynamic updates next finish 6. Tạo Reserve lookup zone: click phải Reserve lookup zone chọn new zone next chọn primary zone next 7. Nhập vào network ID next VSIC Education Corporation Trang 49
Đồng bộ tài khoản