Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p8

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
230
lượt xem
141
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn Create a new file with this file name 9. Chọn Option Allow both nonsecure and secure dynamic updates next finish 10. Lúc này trong Reverve lookup zone chỉ có 2 record, chưa có PTR, vào Start Run cmd gõ lệnh Ipconfig /registerdns, sau đó trở lại DNS ấn F5 nhiều lần sẽ thấy trong reverse lookup zone có 3 record như sau: VSIC Education Corporation Trang 51 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Tạo alias www: Click phải vào zone name (CTL.NET) chọn New Alias (CNAME) 12. Trong phần Alias name nhập vào www, trong phần fully qualified domain name gõ vào tên đầy đủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p8

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 8. Chọn Create a new file with this file name next 9. Chọn Option Allow both nonsecure and secure dynamic updates next finish VSIC Education Corporation Trang 50
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Lúc này trong Reverve lookup zone chỉ có 2 record, chưa có PTR, vào Start Run cmd gõ lệnh Ipconfig /registerdns, sau đó trở lại DNS ấn F5 nhiều lần sẽ thấy trong reverse lookup zone có 3 record như sau: VSIC Education Corporation Trang 51
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 11. Tạo alias www: Click phải vào zone name (CTL.NET) chọn New Alias (CNAME) 12. Trong phần Alias name nhập vào www, trong phần fully qualified domain name gõ vào tên đầy đủ của client 2 ok 13. Ta có một alias như sau: VSIC Education Corporation Trang 52
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 14. Vào Start run cmd gõ lệnh NSLOOKUP, để kiểm tra DNS 15. Cài web server trên Client 2 (trên DNS server) (xem phụ lục 1) 16. Tại client 4 dùng lệnh Nslookup để test DNS trên Client 2 và dùng IE truy cập web bằng http://www.ctl.net Lab 3: cài secondary DNS 1. Trên DNS primary ( client 2)thực hiện các bước sau: VSIC Education Corporation Trang 53
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên a. Tạo name server cho client 1(secondary): Chọn forward lookup zone, click phải vào Zone name (CTL.NET) Properties chọn tab Name server add: nhập vào tên đầy đủ của client 1 và IP của client 1 ok ok b. Tương tự tạo name server cho reserve lookup zone, click phải vào zone 192.168.2.x properties làm các bước như 1a c. Thực hiện lại từ bước 6 đến 9 lab 2 đển tạo thêm tạo thêm reserve lookup zone 10.x.x.x cho nhánh mạng client 1 và thực hiện bước 1b để tạo name server 2. Tại Client 1 cài DNS server (xem lab1 module này) a. Khai báo IP VSIC Education Corporation Trang 54
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên b. Đổi Pcname và DNS suffix 3. Vào Start Run : DNSMGMT.MSC 4. Click phải vào Forward lookup zone new zone next secondary zone VSIC Education Corporation Trang 55
  7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Nhập vào zone name --next 6. Nhập vào Ip của primary add next finish VSIC Education Corporation Trang 56
Đồng bộ tài khoản