Tăng tốc FireFox lân gấp 10x

Chia sẻ: Bui Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Tăng tốc FireFox lân gấp 10x

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng tốc FireFox lân gấp 10x 1. Type "about:config" into the address bar and hit enter. kéo xuống xem entries: 2. Alter the entries as follows: Set "network.http.pipelining" to "true" Set "network.http.proxy.pipelining" to "true" set "network.http.pipelining.maxrequests" to some number like 30.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng tốc FireFox lân gấp 10x

  1. Tăng tốc FireFox lân gấp 10x 1. Type "about:config" into the address bar and hit enter. kéo xuống xem entries: 2. Alter the entries as follows: Set "network.http.pipelining" to "true" Set "network.http.proxy.pipelining" to "true" set "network.http.pipelining.maxrequests" to some number like 30. This means it will make 30 requests at once. 3. Click chuột phải vào bất cứ đâu chọn New-> Integer. Tên cho nó là "nglayout.initialpaint.delay" và cho nó giá trị là "0". Các thiết lập khác: For ADSL: 1. Type: about:config 2. Set: network.http.max-connections : 64 network.http.max-connections-per-server : 21 network.http.max-persistent-connections-per-server : 8 network.http.pipelining : true network.http.pipelining.maxrequests : 100 network.http.proxy.pipelining : true 3. Lastly right-click anywhere and select New-> Integer. Tên nó là "nglayout.initialpaint.delay" và cho nó giá trị là "0". For Dial_ip: browser.cache.disk_cache_ssl : true browser.xul.error_pages.enabled : true content.interrupt.parsing : true content.max.tokenizing.time : 3000000 content.maxtextrun : 8191 content.notify.backoffcount : 5 content.notify.interval : 750000 content.notify.ontimer : true content.switch.threshold : 750000 network.http.max-connections : 32 network.http.max-connections-per-server : 8
  2. network.http.max-persistent-connections-per-proxy : 8 network.http.max-persistent-connections-per-server : 4 network.http.pipelining : true network.http.pipelining.maxrequests : 8 network.http.proxy.pipelining : true nglayout.initialpaint.delay : 750 plugin.expose_full_path : true signed.applets.codebase_principal_support : true
Đồng bộ tài khoản