intTypePromotion=1

Tăng tốc sử dụng Internet

Chia sẻ: Ngo Quoc Dat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
300
lượt xem
104
download

Tăng tốc sử dụng Internet

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

SG TCP Optimizer giúp bạn tăng tốc Internet thật hiệu quả mà hoàn toàn miễn phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng tốc sử dụng Internet

  1. SG TCP Optimizer giup ban tăng tôc Internet thât hiêu quả mà lai hoan toan miên phi. Ban con ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ̀ ngân ngai gì mà không dung ngay công cụ nay để tăng tôc cho đường truyên Internet cua minh. ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ Chương trinh có dung lương 596 KB tai tai ̀ ̉ ̣ http://tinyurl.com/2hmxxx Sau khi tai vê, ban mơ chương trinh lên, trong cac ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣ tuy chon ngay trên phim Exit - ban nhân vao muc Custom settings. Chuyên qua thẻ General Settings, dong Connection Speed 20000 (Kbps)- ban keo thanh trươt lên mưc ̉ ̀ ̣ ́ cao nhât là 20000 (Kbps). Dong Network Adapter selection, chương trinh sẽ thông kê cac loai thiêt bị ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ́ mang có trong may cua ban mà nó có thể hỗ trơ tăng tôc. ̣ ́ ̉ ̣ ́ Ví du: Chương trinh nhân biêt đươc 4 loai thiêt bị là Microsoft TV/Video Connection (thiêt bị truyên tin hiêu ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ra TV, video), Broadcom 570x Gigabit Integrated Controller (Modem găn trong), GlobespanVirata USB IAD LAN Modem (Modem găn ngoai), và Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3A Mini PCI Adapter (thiêt bị mang ́ ̀ ́ ̣ không dây). Ban lân lươt chon tưng thiêt bị môt rôi ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ nâng mưc truyên dư liêu lên mưc ̀ ̣ 20000 (Kbps). ́ Đanh ̣ chon thêm Modify All Network Adapters. Trong thẻ Advanced Settings, dong Internet ̀ Explorer Optimization, ̣ muc MaxConnectionsPerServer và MaxConnectionsPer1_0Server, ban giư nguyên ̣ thông số măc đinh là 10 vơi modem găn trong và may xach tay hoăc nêu dung modem găn ngoai thì đăt ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̣ thông số là 15 (thông số cao hơn có thể sẽ lam may ban không kêt nôi internet đươc). ̀ ́ ̣ ́ ́ Thẻ Largest MTU, ban nhân phim Start để chương trinh kiêm tra và điêu chinh băng thông. Cuôi cung ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̀ nhân phim Preferences, trong Maximum Latency, ban chon thông số cưc ́ ́ ̣ ̣ đai là 900 ms. Nhân OK để xac nhân chon lưa. ̣ ́ ́ ̣ ̣ Cuôi cung nhân phim Apply changes rôi khơi đông lai may để thay đôi có ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ hiêu lưc. Bây giơ, tôc độ truyên tin hiêu cua may ban sẽ tăng lên đang kê. ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̉
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2