Tạo đầu băng với Combustion P4

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
92
lượt xem
25
download

Tạo đầu băng với Combustion P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TẠO ĐẦU BĂNG VỚI COMBUSTION Phần 4 hướng dẫn sắp xếp các layers trong khung Workspace. Độ khó 4/10 Sắp xếp các layers trong khung Workspace. Đưa 2 layers HINH 02 và HINH 11 xuống phía dưới cây tiến trình. Thứ tự sắp xếp như sau: Layer phía trên là LE THANH HON 2, sau đó tới LE THANH HON 1, HINH 02 và layer HINH 11. Muốn di chuyển một layer trong khung Workspace làm như sau: Nhấp vào layer và kéo rê xuống phía dưới. Lúc này sẽ xuất hiện một gạch ngang, vị trí của gạch ngang là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo đầu băng với Combustion P4

  1. TẠO ĐẦU BĂNG VỚI COMBUSTION Phần 4 hướng dẫn sắp xếp các layers trong khung Workspace. Độ khó 4/10 Sắp xếp các layers trong khung Workspace. Đưa 2 layers HINH 02 và HINH 11 xuống phía dưới cây tiến trình. Thứ tự sắp xếp như sau: Layer phía trên là LE THANH HON 2, sau đó tới LE THANH HON 1, HINH 02 và layer HINH 11. Muốn di chuyển một layer trong khung Workspace làm như sau: Nhấp vào layer và kéo rê xuống phía dưới. Lúc này sẽ xuất hiện một gạch ngang, vị trí của gạch ngang là vị trí mới của layer trong cây tiến trình. Làm cho các biểu tượng phía trước layer LE THANH HON 1 và HINH 02 vô hiệu hoá, bằng cách nhấp vào chúng. Sau đó nhấp phải vào layer LE THANH HON 2 và chọn Operator > Keying > Discreet Keyer…từ trình đơn ngữ cảnh. Việc bổ sung mục Discreet Keyer có tác dụng loại bỏ nền màu xanh của tiêu đề.
  2. Khi ấy tab Keyer Controls xuất hiện, nhấp chọn tab này. Sau đó có thể chỉnh thông số trong mục Tolerance Offset để nền xanh được loại bỏ hoàn toàn. Lưu ý: Trước tiên cần chọn màu loại bỏ khỏi khung hình trong mục Key Color là màu xanh. Đó là màu nền của tiêu đề. Sau đây là hình ban đầu và hình kết quả sau khi sử dụng hiệu ứng Discreet Keyer. Nhấp vào nút Animate để bắt đầu thiết đặt keyframe. Sau đó nhấp chọn layer LE THANH HON 2. Nhấp chọn tab Composite Controls, nhấp tiếp vào nút Layer trong tab này. Sau đó nhấp vào nút Four-Comer để chuyển đổi tiêu đề sang dang dạng nút. Lúc này ở 4 góc của tiêu đề xuất hiện 4 nút. Di chuyển nút phía dưới bên trái của tiêu đề đến vị trí như hình bên. Bây giờ nhấp chọn tab Timeline để thiết đặt keyframe cho clip tiêu đề. Vào thời điểm 0 giây này trong mục hiệu chỉnh vị trí của clip tiêu đề xuất hiện 3 nút keyframe.
  3. Nhập thông số vào các mục như sau: X Position: -655.00 và mục Y Position: -140.0. Bây giờ đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 1. Bằng cách đưa trỏ chuột vào con chạy thời gian trong tab Timeline. Lúc này trỏ chuột biến thành mũi tên hai chiều nằm ngang. Nhấp và kéo sang phải cho đến khi đến thời điểm giây thứ 1 thì nhấp và thả chuột. Vào thời điểm này, nhập thông số vào các mục như sau: X Position: -655.00 và mục Y Position: -140.0. Sau khi nhấp thông số vào mục X Position và mục Y Position thì 2 keyframes sẽ hiện lên ở thời điểm này. Ở vị trí này điều chỉnh lại kích thước của các nút của tiêu đề. Điều chỉnh sao cho các nút có dạng như hình bên. Việc điều chỉnh các nút rất đơn giản, chỉ cần nhấp chuột vào nút và di chuyển đến vị trí thích hợp theo ý muốn. Sau khi hiệu chỉnh các nút như hình bên xong, đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 2.
  4. Lúc này, nhập thông số vào các mục như sau: X Position: -19.00 và Y Position: -180.0. Nhấp vào con chạy thời gian trên thanh Timeline và kéo sang phải đến thời điểm giây thứ 5 thì thả chuột. Vào thời điểm này, chúng ta sẽ làm cho tiêu đề mờ dần và biến mất. Lúc này tiêu đề không di chuyển mà đứng yên, nên không cần chỉnh sửa các thông số trong mục Position. Nhấp vào nút tam giác trong mục Surface, các mục hiệu chỉnh của mục này sổ xuống. Ở thời điểm này, tiêu đề mới bắt đầu mờ dần, nên không thay đổi thông số của mục Opacity mà chỉ thiết đặt keyframe. Nhấp vào nút Add Key để tạo ra các keyframes ở thời điểm này. Tiếp theo, nhấp vào con chạy thời gian trên thanh Timeline và kéo sang phải để đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 6.
  5. Vào thời điểm giây thứ 6 này, nhập thông số vào mục Opacity là 0%. Lúc này tiêu đề sẽ biến mất tương ứng với các keyframe được tạo ra ở thời điểm này. Như vậy việc thiết đặt đường di chuyển cho tiêu đề LE THANH HON 2 đã hoàn tất. Nhấp vào nút Go to Start trong thanh điều khiển của màn hình quan sát để đưa thời gian hiện hành về thời điểm 0 giây. Bật biểu tượng phía trước layer LE THANH HON 1, bằng cách nhấp vào nó. Lưu ý: Nếu biểu tượng phía trước layer hay Composite hoặc các toán tử khác bị vô hiệu hoá thì nó không xuất hiện trong màn hình quan sát. Ở đây việc bật mở các biểu tượng phía trước các layers có tác dụng làm cho việc thiết đặt đường di chuyển cho các layer được dễ dàng hơn. Sau đó nhấp phải vào layer LE THANH HON 1 và chọn Operator > Keying > Discreet Keyer…từ trình đơn ngữ cảnh. Việc bỏ sung mục Discreet Keyer có tác dụng loại bỏ nền mầu xanh của tiêu đề. Khi ấy tab Keyer Controls xuất hiện, nhấp chọn tab này. Sau đó có thể chỉnh thông số trong mục Tolerance Offset để nền xanh được loại bỏ hoàn toàn.
  6. Sau đây là hình ban đầu và hình kết quả sau khi sử dụng hiệu ứng Discreet Keyer. Nhấp chọn layer LE THANH HON 1 để làm xuất hiện tab Composite Controls. Sau đó nhấp chọn tab Composite Controls và nhấp tiếp vào nút Transform trong tab này. Nhập các thông số vào các mục như sau: X Scale: 460.00% và Y Scale: 460.00%. Sau khi nhập các thông số ở mục Transform xong, nhấp chọn nút Surface. Sau đó, đưa trỏ chuột vào con chạy trong mục Opacity, nhấp và kéo sang trái để đưa giá trị của mục này về 0%. Lưu ý: Phải bảo đảm nút Animate đang được chọn.
  7. Bây giờ, đưa thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 1 bằng cách: Đưa trỏ chuột vào con chạy trên thanh điều khiển của màn hình quan sát. Lúc này trỏ chuột biến thành mũi tên hai chiều nằm ngang. Nhấp và kéo sang phải cho đến giây thứ 1 thì thả chuột. Khi kéo con chạy thời gian cần quan sát thông số thời gian trong mục Current Frame để việc đưa thời gian đến thời điểm được chính xác hơn. Vào thời điểm này, tiến hành nhập thông số vào mục Opacity là 50%. Nhấp chọn nút Transform trong tab Composite Controls. Sau đó nhập thông số vào các mục như sau: X Position: -155.00, Y Position: 214.0, X Scale: 50.00% và mục Y Scale: 50.00%. Đưa tiếp thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 5. Vào thời điểm này, nhập thông số vào mục Opacity là 100%. Tiếp theo, đưa thời gian hiện hành lên thời điểm 5 giây 29 frame. Đây là thời điểm cuối của đề án.
  8. Vào thời điểm cuối này, nhập thông số vào mục Opacity là 0%. Như vậy việc thiết đặt đường di chuyển cho tiêu đề LE THANH HON 1 đã hoàn tất. Nhấp vào nút Go to Start trong thanh điều khiển của màn hình quan sát để đưa thời gian hiện hành về thời điểm 0 giây. Bật biểu tượng phía trước layer HINH 02, bằng cách nhấp vào nó. Sau đó trong mục Transform ở tab Composite Controls sẽ hiện lên các mục hiệu chỉnh của layer này. Nhập thông số vào các mục như sau: X Position: 470.00 và Y Position: -8.00. Sau khi nhập các thông số ở mục Transform xong, nhấp chọn nút Surface. Sau đó, đưa trỏ chuột vào con chạy trong mục Opacity, nhấp và kéo sang trái để đưa giá trị của mục này về 40%.
  9. Bây giờ tiến hành thiết đặt đường di chuyển cho cho khung hình của layer HINH 02. Đưa tiếp thời gian hiện hành lên thời điểm giây thứ 1. Nhấp chọn nút Transform trong tab Composite Controls. Sau đó nhập thông số vào các mục như sau: X Position: 174.00 và Y Position: -2.00. Tiếp theo, đưa thời gian hiện hành lên thời điểm 5 giây 29 frame. Vào thời điểm này, nhập thông số vào các mục như sau: X Scale: 0.00% và Y Scale: 0.00%. Như vậy việc thiết đặt đường di chuyển cho khung hình của layer HINH 02 đã hoàn tất. Nhấp vào nút Go to Start trong thanh điều khiển của màn hình quan sát để đưa thời gian hiện hành về thời điểm 0 giây.
  10.  
Đồng bộ tài khoản