intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạo đồng hồ đếm giây trong Microsoft Power Point

Chia sẻ: Xuan Khuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2.499
lượt xem
809
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài việc học, học sinh tham gia rất nhiều các hoạt động NGLL như: Kính vạn hoa, Rung chuông vàng, Ai là trạng nguyên.. Power point 2003 là một công cụ rất hữu ích cho việc thực hiện các hoạt động này. Để tăng phần sinh động trong quá trình diễn ra cuộc chơi, ta có thể tạo một đồng hồ đếm giây ngay trên nền của Power Point 2003 bằng cácc hiệu ứng của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo đồng hồ đếm giây trong Microsoft Power Point

  1. T o ñ ng h ñ m giây trong Microsoft PowerPoint 2003 Ngoài vi c h c, h c sinh tham gia r t nhi u các ho t ñ ng NGLL như: Kính v n hoa, Rung chuông vàng, Ai là Tr ng Nguyên . . . PowerPoint 2003 là m t công c r t h u ích cho vi c th c hi n các ho t ñ ng này. ð tăng ph n sinh ñ ng trong quá trình di n ra cu c chơi, ta có th t o m t ñ ng h ñ m giây ngay trên n n c a PowerPoint 2003 b ng các hi u ng c a nó. Chúng ta ti n hành nhé: Bư c 1: ð u tiên ta t o hình ñ ng h ñ ñi n các ch s t 0, 1, 2 …….. 15 ( n u ñ ng h c a ta là 15 giây ) Vào AutoShapes, Ch n Stars and Banners, ch n m t hình tuỳ thích. Ta có th tô màu, ñ nh d ng cho các hình ñ tăng ph n sinh ñ ng. Riêng các hình có s 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta tô màu ñ ñ bi u th ñây là nh ng giây cu i cùng. T o thêm m t hình n a và ñánh vào ñó ch “Th i gian” Bư c 2: T o hi u ng cho các hình Ch n t t c các hình cùng m t lúc b ng cách n và gi phím Ctrl, dùng chu t b m l n lư t vào các hình Vào Slide Show, ch n Custom Animation. Ch n m c Add Effect, ch n Entrance, ch n hi u ng Box.
  2. B m chu t vào d u mũi tên ( vòng tròn ñ ), ch n Timing.
  3. Nhãn Effect, m c Sound : ch n Click ( riêng hình s 0 ch n âm thanh là Laser) Nhãn Timing: m c Start : ch n After Previous, m c Delay : ch n 0,5 seconds, m c Speed: chon Fast, m c Start Effect on click of: ch n Oval có ch “Th i gian” Kéo các hình ch ng lên v i nhau sao cho hình s 0 trên cùng, l n lư t cho ñ n s 15. Khi trình di n chương trình PowerPoint 2003 ch c n b m chu t vào ch “Th i gian” là ñ ng h b t ñ u ch y.
  4. ( Nguy n Thanh Sang _ Trư ng THCS Lương Th Vinh _ Duy Trung _ Duy Xuyên _ Qu ng Nam. ) Email : thanhsanglgtvdx@yahoo.com.au ===================================
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2