intTypePromotion=3

Thảo luận "Phân tích ngành hàng lợn thịt"

Chia sẻ: Tran Thi Dung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
89
lượt xem
49
download

Thảo luận "Phân tích ngành hàng lợn thịt"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung: Làm rõ toàn bộ hoạt động của mọi tác nhân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc chăn nuôi và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ lợn thịt. Đồng thời xác định, định hướng và đưa ra giải pháp để khả năng tiêu thụ đối với sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận "Phân tích ngành hàng lợn thịt"

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ TOÁN & QUẢN TRỊ KINH DOANH Thảo luận: GVHD: TS. Phạm Văn Hùng Nhóm SVTH: Nhóm 1. Lớp: QTKDB – K52
 2. DANH SÁCH NHÓM SV TH Nguyễn Ngọc Anh Trịnh Thị Ngọc Anh Trần Thị Dung (521766) Trần Thị Dung (521767) - Nhóm trưởng Lê Trung Dũng Doãn Thị Quỳnh Dương Nguyễn Thị Giang Đỗ Thị Hà Nguyễn Thị Hà Đặng Thanh Hải
 3. Tính cấp tc NC y? thiết? Mục tiêu đâ ND Câu hỏi NC nghiên cứ u Kế cần TH hoạch Giả thiết Phương Khung phân & Giả nghiên pháp NC tích thuyết cứu Tham khảo?? KQ dự kiến
 4. TÍNH CẤP THIẾT
 5. Năm 2009, trồng trọt và chăn nuôi là hai ngành chính về cơ cấu với tổng GTSX nông nghiệp là 61% và 39%. Tính riêng ngành chăn nuôi thì thu về chăn nuôi gia súc chiếm tỷ lệ lớn nhất 68%-78%, sau đó đến thu về gia cầm chiếm 19,2% và chăn nuôi khác chỉ chiếm 8,4% .
 6. Chăn nuôi lợn là một nghề truyền thống sản xuất ra trên 70% tổng sản lượng thịt mỗi năm. Trong những năm gần đây, cuộc sống của đại bộ phận người dân cũng đã được cải thiện lên nhiều. Nhu cầu tiêu dùng thịt, chủ yếu là thịt lợn và các sản phẩm được chế biến từ thịt lợn tăng lên rõ rệt.
 7. Để thực sự đẩy mạnh sự phát triển ngành hàng thịt lợn trong thời kì cạnh tranh gay gắt, cần có sự phân tích một cách cụ thể, cung cấp những thông tin cần thiết để các địa phương trong cả nước có kế hoạch trong việc đẩy mạnh phát triển ngàng hàng lợn thịt.
 8. Nghĩa Hưng là một trong hai huyện chăn nuôi lợn lớn nhất tỉnh Nam Định có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển Nông nghiệp, có hệ thống giao thông tương đối hoàn chỉnh… taọ điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ngành chăn nuôi lợn. Việc phân tích ngành hàng lợn thịt góp phần xác định được cung, cầu lợn thịt cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến việc sản xuất, tiêu thụ lợn thịt nhằm tháo gỡ bài toán từ sản xuất tới tiêu thụ của nghề chăn nuôi lợn thịt của địa phương.
 9. CHUNG MỤC TIÊU CỤ THỂ
 10. MỤC TIÊU CHUNG Làm rõ toàn bộ hoạt động của mọi tác nhân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc chăn nuôi và tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ lợn thịt. Đồng thời xác định, định hướng và đưa ra giải pháp để khả năng tiêu thụ đối với sản phẩm.
 11. MỤC TIÊU CỤ THỂ Tìm hiểu về cơ sở lý luận về phương pháp phân tích ngành hàng Tìm hiểu sự liên kết giữa các tác nhân ngành hàng lợn thịt: hộ chăn nuôi, hộ giết mổ, hộ chế biến và các cơ sở chế biến. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng từ đó đưa ra điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của ngành hàng lợn thịt tại huyện Nghĩa Hưng. Đưa ra các giải pháp góp phần phát triển chăn nuôi lợn thịt tại huyện.
 12. NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY “Báo cáo tổng quan về các nghiên cứu ngành chăn nuôi Việt Nam” của Viện nghiên cứu NN. Tổng quan về thống kê về số lượng , hình thức CN lợn ở nước ta từ năm 2003 trở về trước. Lương Đình Nhợ, Đinh Xuân Tùng và D.H. Giang, “Hiệu quả chăn nuôi lợn ở Nam sách- Hải Dương và Thái Thuỵ, Thái Bình”, 2001. Đinh Xuân Tùng và các cộng sự, “Đánh giá nhu cầu nội địa về thịt lợn của Việt Nam”, 2001. TS Vũ Trọng Bình, Ths Bùi Thị Thái - Bộ môn Hệ Thống NN, Viện KHKT NN Việt Nam. “Nghiên cứu phát triển tổ chức nông dân sản xuất lợn chất lượng cao tại khu vực Đồng Bằng Sông Hồng”.
 13. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU • Phương pháp phân tích ngành hàng là gì? • Sự liên kết giữa các tác nhân trong ngành hàng lợn thịt như thế nào? • Các yếu tố nào ảnh hưởng đến sự liên kết đólà gì? • Làm thế nào để thúc đẩy chăn nuôi lợn ở Nghĩa Hưng phát triển và mang lại hiệu quả hơn?
 14. Số lượng tiêu thụ lợn thịt phụ thuộc vào kênh phân phối GIẢ THUYẾT GIẢ THIẾT VÀ GIẢ THIẾT GIẢ THUYẾT -Các yếu tố đầu vào, giá ít biến động -Không có dịch bệnh xảy ra trong thời gian NC
 15. KHUNG PHÂN TÍCH Các yếu tố rủi ro Chính sách của nhà Các yếu tố đầu bất thường nước, địa phương vào Tình hình chăn nuôi lợn thịt huyện Nghĩa Thị trường Hưng thịt lợn tại địa phương Khả năng tiêu thụ lợn thịt Các yếu tố rủi ro Cung cầu Giá bất thường
 16. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tìm hiểu cơ sở lý luận về phương pháp phân tích ngành hàng. Tìm hiểu đặc điểm của huyện Nghĩa Hưng (điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội). Thực tế chăn nuôi lợn lợn thịt và tiêu thụ ở địa phương về quy mô (số hộ, số trang trại chăn nuôi, kỹ thuật, số lượng lợn từ năm 2007-2009, hiệu quả mang lại từ chăn nuôi lợn thịt), mối liên kết giữa họ.
 17. PHƯƠNG 1 Phương pháp chọn địa bàn NC PHÁP 2 Phương pháp thu thập số liệu NGHIÊN CỨU 3 Phương pháp Phân tích: ngành hàng, SWOT
 18. KẾT QUẢ DỰ KIẾN – Thực trạng việc chăn nuôi và tiêu thụ lợn trên địa bàn như thế nào? – Chỉ ra sự liên kết giữa các hộ chăn nuôi lợn, trang trại, người giết mổ, cơ sở chế biến – Đánh giá hiệu quả từ chăn nuôi lợn – Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức cho chăn nuôi lợn tại địa phương. – Đưa ra định hướng, giải pháp giúp cho việc chăn nuôi của địa phương phát triển, mang lại hiểu quả hơn nữa
 19. T.S Phạm Văn Hùng, “Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế” TÀI LIỆU TK Pierre Fabre. Người dịch : T.S Vũ Đình Tôn, “Phương pháp phân tích ngành hàng” GS.TS.Phạm Vân Đình, “Chính sách nông nghiệp”
 20. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU STT Nội dung công việc Thời gian 1 Chọn đề tài, địa điểm nghiên cứu, 01/02 – 16/03/21010 tìm tài liệu liên quan 2 Viết và trình bày thuyết minh đề tài 16/03 - 23/05/2010 3 Tìm hiểu cơ sở lý luận và điều tra 24/05- 24/10/2010 thực tế, thu thập tài liệu 4 Tổng hợp, xử lý số liệu và viết báo 24/10 – 15/01/2010 cáo 5 Báo cáo trình bày kết quả nghiên 15/01 – 01/02/2011 cứu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản