Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở cai nghiện do Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thành lập

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
4
download

Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở cai nghiện do Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thành lập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở cai nghiện do bộ, ngành, cơ quan trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thành lập', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở cai nghiện do Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thành lập

  1. Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở cai nghiện do Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thành lập Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội -Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở chữa bệnh của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của 1. Nộp hồ sơ các đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội của Bộ Lao động - Thương Thẩm định, binh và Xã hội thẩm định, xét duyệt hồ sơ trình Bộ trưởng 2. xét duyệt hồ ký quyết định thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện của sơ cơ sở chữa bệnh Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết 3. Cấp giấy phép định thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý cho cơ sở chữa bệnh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý theo Mẫu số 1
  3. Thành phần hồ sơ Hố sơ cá nhân cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện, bao gồm: 1/ Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh chân dung 4cm x 6 cm và xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện 2. ma tuý đăng ký hộ khẩu thường trú theo Mẫu số 2 2/ Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ 3/ Giấy chứng nhận sức khoẻ để làm việc do cơ sở khám, chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ; điều kiện hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân 3. cách; điều kiện hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng và chống tái nghiện Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các cơ sở 4. cai nghiện hoạt động theo nội dung quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 3 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP Đối với các cơ sở cai nghiện đã thành lập thì ngoài quy định tại điểm 1 Mục B Phần II Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT-BLĐTBXH ngày 12/11/2004, 5. trong hồ sơ phải có bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền
  4. Số bộ hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin thay đổi giấy phép hoạt động cai Thông tư số 15/2004/TTLT- 1. nghiện ma tuý BLĐT... Thông tư số 15/2004/TTLT- 2. Sơ yếu lý lịch cá nhân BLĐT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám, Thông tư số 1. chữa bệnh điều trị cắt cơn, giải độc, phục hồi sức 15/2004/TTLT-BLĐT... khoẻ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản