intTypePromotion=1
ADSENSE

Thị trường chứng khoán Phần 2: Thị trường sơ cấp

Chia sẻ: Toàn Khánh Pro | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:103

414
lượt xem
157
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường chứng khoán sơ cấp là bộ phận cấu thành hữu cơ và không thể tách rời của thị trường chứng khoán. Thị trường sơ cấp là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường phát hành chứng khoán mới hay còn được gọi là thị trường phát hành. Hoạt động của thị trường sơ cấp tạo ra một kênh huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế. Ở thị trường sơ cấp, người phát hành nhận được tiền từ việc bán chứng khoán. Qua...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thị trường chứng khoán Phần 2: Thị trường sơ cấp

 1. Học viện ngân hàng Bộ môn chứng khoán THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Phần 2: Thị trường sơ cấp
 2. Học viện Ngân hàng Thị trƣờng Chứng khoán Chƣơng 2 THỊ TRƢỜNG SƠ CẤP
 3. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Phân loại nghiệp vụ phát hành 1 Điều kiện thủ tục phát hành 2 Các phương thức phát hành 3 Một số nghiệp vụ phát hành 4
 4. Phần 1: PHÂN LOẠI NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH • Theo tính đại chúng -Phát hành riêng lẻ -Phát hành ra công chúng • Theo giá -Phát hành với giá không cố định ( đấu thầu ) -Phát hành với giá cố định • Theo đợt phát hành -Phát hành lần đầu -Phát hành bổ sung
 5. 1- Chào bán ra công chúng Chào bán cho số lượng lớn nhà đầu tư, với tỷ lệ lớn các nhà đầu tư nhỏ, giá trị phát hành đạt độ lớn nhất định và phương thức quảng bá thông tin mang tính đại chúng, rộng rãi.
 6. Đặc điểm chào bán ra công chúng -Quy mô (Nhà đầu tư, giá trị phát hành) lớn -Thông tin đại chúng, rộng rãi -Chi phí phát hành lớn -Thường có sự tham gia của các tổ chức trung gian chuyên về lĩnh vực CK ( Bảo lãnh, đại lý, tư vấn, …) -Tạo điều kiện thuận lợi cho niêm yết -Giá phát hành phản ánh được cung cầu rõ rệt
 7. Các hình thức chào bán ra công chúng Theo thứ tự đợt chào bán: 1 • Chào bán lần đầu ra công chúng-IPO • Chào bán bổ sung ra công chúng Theo mục đích chào bán: • Chào bán để huy động vốn 2 • Chào bán để thay đổi cơ cấu sở hữu
 8. Chào bán ra công chúng tại Việt Nam Chào bán theo 1 trong các cách sau: • Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet • Chào bán chứng khoán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp • Chào bán cho 1 số lượng nhà đầu tư không xác định (Nghị định 14 Hƣớng dẫn thi hành luật CK-2007)
 9. Chào bán ra công chúng Vietcombank • Tổng KL đấu giá: 97,5 triệu cp • Giá khởi điểm: 100.000 đ/cp • Khối lượng đặt cao nhất: 3,9 triệu cp • Giá đặt mua cao nhất: 250.000 đ/cp • Giá đấu thành công bình quân: 107.860 đ/cp • Trúng thầu: -Tổ chức: Trong nước 146, Nước ngoài 37 -Cá nhân: Trong nước 8.411, Nước ngoài 198
 10. 2- Chào bán riêng lẻ chứng khoán • Chứng khoán được bán trong phạm vi một số nhà đầu tư nhất định (thông thường là các nhà đầu tư có tổ chức) với những điều kiện hạn chế và không tiến hành rộng rãi ra công chúng. Đặc điểm chào bán riêng lẻ • Số lượng nhỏ nhà đầu tư • Thường là các nhà đầu tư tổ chức • Chi phí huy động thấp so với chào bán ra công chúng • Thông tin hẹp , không quảng bá rộng rãi
 11. Chào bán riêng lẻ Tại Việt Nam Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần hoặc quyền mua cp, trực tiếp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng cho 1 trong các đối tượng sau: + Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp + Dưới 100 nhà đầu tư không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (Nghị định 01-2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ)
 12. Vấn đề trao đổi 1-Khi nào phát hành ra công chúng ? 2-Khi nào phát hành riêng lẻ ? 3-Mục đích của việc phân chia phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng ? 4-Trái phiếu có phát hành riêng lẻ không ? 5-Quy định về điều kiện phát hành ra công chúng của các nước khác? 6-Quy định về chào bán ra công chúng của chứng chỉ quỹ đầu tư ? 7-Quỹ đóng có được chào bán thêm chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng không ? 8-Nhà đầu tư ck chuyên nghiệp bao gồm những ai ?
 13. Vấn đề trao đổi 11-Khả năng nắm giữ tỷ lệ lớn chứng khoán của nhà đầu tư mới đối với phát hành ra công chúng so với phát hành riêng lẻ? 12-Những lợi ích từ phát hành ra công chúng ? 13-Giá phát hành ra công chúng so với giá phát hành riêng lẻ ?
 14. Phần 2 ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC PHÁT HÀNH
 15. Điều kiện chào bán chứng khoán Vốn điều lệ Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Phương án phát hành và sử dụng vốn
 16. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng ở VN • Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ VNĐ trở lên (theo giá trị trên sổ kế toán) • Hđ kinh doanh năm liền trước năm đăng ký có lãi, ko có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán • Có phương án chào bán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Nghị định 14/ 2007)
 17. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng-VN • Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu 50 tỷ đồng • Có phương án chào bán và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán CCQ phù hợp quy định
 18. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng ở VN • Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ trở lên (tính theo giá trị ghi sổ kế toán) • HĐ kd năm liền trước năm đăng ký chào bán có lãi, đồng thời không lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có nợ phải trả quá hạn trên 1 năm • Có phương án chào bán, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành được HĐQT hoặc HĐ thành viên hoặc Chủ sở hữu cty thông qua • Cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với NĐT về điều kiện chào bán, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư
 19. Điều kiện chào bán riêng lẻ cổ phiếu • Tài liệu tham khảo : Nghị định 01 ban hành ngày 4 tháng 1 năm 2010 về chào bán cổ phần riêng lẻ (Số 01/ 2010/ NĐ-CP)
 20. Vấn đề trao đổi -Hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với chào bán riêng lẻ trong bao nhiêu năm ? -Trường hợp chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược cần điều kiện gì ? -Người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán có được quyền biểu quyết về đợt chào bán riêng lẻ không? -Tại sao chào bán cổ phiếu ra công chúng cần Đại hội đồng cổ đông thông qua còn trái phiếu thì không ? -Các đợt chào bán riêng lẻ cách nhau ít nhất bao lâu ? -Chào bán riêng lẻ có được sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để quảng cáo về đợt chào bán không ?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2