Thiết bị lạnh ô tô P10

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
58
download

Thiết bị lạnh ô tô P10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết bị dùng trong chế độ chạy không tải của động cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị lạnh ô tô P10

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.4. DÙNG CƠ 3.4. THI T B DÙNG TRONG CH CH Y KHÔNG T I C A NG CƠ Khi xe ang ch y trên ư ng ph v i m t xe cao ho c trong lúc b k t xe trong m t kho ng th i gian lâu, lúc này ng cơ ang ch không t i nên công su t ra c a ng cơ th p. Trong i u ki n này n u máy nén c a h th ng i u hòa không khí ho t ng, nó s tr thành t i tr ng c a ng cơ và nó có th làm cho ng cơ b ch t máy ho c tr nên quá nóng. Vì th , thi t b làm tăng t c không t i cho ng cơ hay còn g i là van ng t i n dùng chân không có ký hi u VSV (Vacuum Switching Valve), ư c s d ng làm tăng thêm t c quay c a ng cơ ch không t i và cho phép h th ng i u hòa không khí ho t ng ngay trong khi xe ang ch y trên ư ng ph có m t lưu thông cao. c i m c u t o và s d ng c a van VSV khác nhau d a vào ki u ng cơ và h th ng nhiên li u c a ng cơ ư c s d ng. - ng cơ dùng b ch hòa khí ki u cơ khí Trên ng cơ dùng b ch hòa khí ki u cơ khí, van VSV cùng v i h p tác ng ư c s d ng m l n bư m ga cho h n h p nhiên li u n p vào bu ng t giàu hơn, làm cho t c quay c a ng cơ l n hơn khi h th ng i u không khí ôtô b t u ho t ng. Nh v y mà công su t c a ng cơ không b gi m xu ng khi thêm t i (máy nén) và m b o cho h th ng i u hòa không khí làm vi c t yêu c u. H.3.14. B trí van VSV trên ng cơ dùng b ch hòa khí ki u cơ khí
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô - ng cơ ư c trang b h th ng phun xăng i n t EFI Trên ng cơ này, van VSV và màng ngăn ư c s d ng làm tăng t c không t i c a ng cơ khi h th ng i u hòa không khí ho t ng, vì không khí ư c bơm vào bu ng t thông qua s i u khi n c a màng ngăn. Khi h th ng i u không khí ư c kh i ng và trư c khi máy nén l nh kh i ng, b ki m soát phun nhiên li u và kh i ng (ECU) s nh n ư c thông tin, nó làm tăng h s ho t ng c a ng cơ b ng cách tăng thêm lưu lư ng nhiên li u n p vào bu ng t thông qua l phun hơi t ph sao cho phù h p v i ch t i hi n t i và làm cho ng cơ không b ch t máy khi ch không t i mà v n s d ng h th ng i u hòa không khí. H.3.15. B trí van VSV trên ng cơ dùng h th ng phun xăng i n t
Đồng bộ tài khoản