Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 6: Kỹ thuật thi công mạng WLAN

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
462
lượt xem
259
download

Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 6: Kỹ thuật thi công mạng WLAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Ôn tập lý thuyết WLAN; Các mô hình kết nối WLAN; Thiết lập mạng WLAN; Chẩn đoán và xử lý lỗi; Bài tập tình huống. Mục tiêu bài học: Lắp đặt thiết bị mạng WLAN; Thiết lập mạng Ad - Hoc; Cầu hình kết nối nhiều AP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 6: Kỹ thuật thi công mạng WLAN

 1. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ: THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANG Bài 1: HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNG Bài 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNG Bài 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7: MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG Bài 8: CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH CISCO IOS ÔN TẬP THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 6: KỸ THUẬT THI CÔNG NGHỆ MẠNG WLAN Ôn tập lý thuyết WLAN Các mô hình kết nối WLAN Thiết lập mạng WLAN Chẩn đoán và xử lý lỗi Bài tập tình huống 1
 2. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Lắp đặt thiết bị mạng WLAN Thiết lập mạng Ad-Hoc Cấu hình kết nối nhiều AP (Repeater, Bridge) TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Công nghệ WLAN Wireless là mạng vô tuyến được truyền dẫn trong không gian thông qua các trạm thu/phát và tuân theo những qui tắt, qui ước nào đó. Các thuật ngữ trong WLAN RF (Radio Frequence): Tần số sóng điện từ của Wireless Channel: kênh SSID (Service Set Indentification): tên dùng để phát sóng và phân biệt với các thiết bị phát sóng khác. Cell: vùng phủ sóng tách biệt không dây. Noise: những tín hiệu làm nhiễu sóng khi truyền. Roaming: kỹ thuật giữ kết nối với trung tâm 2
 3. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Các chuẩn của Wireless LAN Chuẩn 802.11a: tần số hoạt động 5Ghz, tốc độ truyền 54Mbps, không xuyên vật cản. Chuẩn 802.11b: tần số hoạt động 2.4Ghz, tốc độ truyền 11Mbps, xuyên vật cản. Chuẩn 802.11g: tần số hoạt động 2.4Ghz, tốc độ truyền 54Mbps, xuyên vật cản. Chuẩn 802.11n: tần số hoạt động 2,4GHz và 5Ghz, tốc độ truyền 200-540Mbps, xuyên vật cản. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Các thành phần Wireless LAN Wireles Card: PCI, PCMCIA, USB 3
 4. 12/15/2009 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE Website: http://ispace.edu.vn Các thành phần Wireless LAN Wireless Access Point (AP): phát sóng theo 1 hướng Wireless connection ? Wireless connection ? TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CNTT iSPACE Website: http://ispace.edu.vn Các thành phần Wireless LAN Wireless Access Point (AP): phát sóng theo hình cầu 4
 5. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Các mô hình thiết lập mạng WLAN Ad-hoc (IBSSs: Independent Basic Service Sets): kết nối các Wireless Client không thông qua Wireless Access Point TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Các mô hình thiết lập mạng WLAN Infrastructure BSSs (Basic Service Sets): Kết nối các Wireless Client thông qua một Wireless Access Point 5
 6. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Các mô hình thiết lập mạng WLAN Infrastructure ESSs (Extended Service Sets): Kết nối các Wireless Client thông qua nhiều Wireless Access Point TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Công nghệ WDS trong mô hình ESSs WDS (Wireless Distribution System): Hệ thống mạng không dây liên kết bởi các trạm thu/phát phân tán WDS dạng Repeater (Wireless Repeating) 6
 7. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Công nghệ WDS trong mô hình ESSs WDS (Wireless Distribution System): Hệ thống mạng không dây liên kết bởi các trạm thu/phát phân tán WDS dạng Brigde (Wireless Bridging) TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Ad-Hoc (IBSSs) Lắp đặt Wireless Card và cài đặt driver Cấu hình Ad-Hoc 7
 8. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Cấu hình Ad-Hoc B1: Click chuột phải trên card Wireless Chọn View Available Wireless Networks TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Cấu hình Ad-Hoc B2: Chọn Change the order of preferred networks 8
 9. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Cấu hình Ad-Hoc B3: Chọn Advanced TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Cấu hình Ad-Hoc B4: Chon Computer-to-computer (ad hoc) networks only 9
 10. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Cấu hình Ad-Hoc B5: Chọn Add TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Cấu hình Ad-Hoc B6: Nhập tên để xác định mạng WLAN Chọn OK 10
 11. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Cấu hình Ad-Hoc B7: Cấu hình hoàn tất, chọn mạng ad hoc và kết nối vào TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Infrastructure (BSSs) B1: Lắp đặt, kết nối các thiết bị WAN LAN AP Switch ` ` ` ` 11
 12. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Infrastructure (BSSs) B2: Cấu hình AP (dùng một PC bất kỳ để cấu hình): Truy cập vào giao diện Web của Wireless Access Point để cấu hình. Các thông số cần chú ý: SSID Broadcast SSID Wireless security Channel DHCP IP address của Wireless AP User name và password quản lý Wireless AP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Infrastructure (BSSs) B3: Cấu hình Wireless Client. 12
 13. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Infrastructure (BSSs) B3: Cấu hình Wireless Client. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Infrastructure (BSSs) B3: Cấu hình Wireless Client. 13
 14. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Infrastructure (BSSs) B3: Cấu hình Wireless Client. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Infrastructure (ESSs): Ứng dụng công nghệ WDS dạng Repeater Các thông số cần thiết lập: IP Address: cùng Net.ID SSID: riêng Chanel: chung Công nghệ: WDS Trusted: Yes Wireless Repeating 14
 15. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Thiết lập mạng Infrastructure (ESSs): Ứng dụng công nghệ WDS dạng Bridge Các thông số cần thiết lập IP Address: cùng Net.ID SSID: chung Chanel: chung Công nghệ: WDS+AP Trusted: Yes Wireless Bridgings TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài tập tình huống 1. Trong mạng WLAN, chuẩn 802.11g+ có tốc độ truyền dữ liệu tốt đa là bao nhiêu? a. 11 Mbps. b. 54 Mbps. c. 108 Mbps. d. 540 Mbps. 15
 16. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài tập tình huống 2. Hệ thống mạng không dây và hệ thống mạng có dây có thể truy xuất dữ liệu với nhau hay không? a. Có b. Không c. Không xác định d. Phải có thêm thiết bị Router ADSL TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài tập tình huống 3. Các kiểu kết nối của mạng không dây bao gồm: a. Kết nối Peer-to-Peer b. Kết nối BSSs c. Kết nối ESSs d. Tất cả đều đúng 16
 17. 12/15/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HỎI - ĐÁP 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản