intTypePromotion=3

Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 4: Thiết kế hệ thống mạng

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
725
lượt xem
373
download

Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 4: Thiết kế hệ thống mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp Khảo sát , thiết kế và vẽ sơ đồ hệ thống; Dự trù kinh phí; Lên kế hoạch thi công; Chẩn đoán và xử lý lỗi; Bài tập tình huống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 4: Thiết kế hệ thống mạng

  1. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MH/MĐ: THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANG Bài 1: HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2: HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNG Bài 3: TIÊU CHUẨN THI CÔNG MẠNG Bài 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6: KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7: MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG Bài 8: CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH CISCO IOS ÔN TẬP THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG LAN Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp Khảo sát , thiết kế và vẽ sơ đồ hệ thống Dự trù kinh phí Lên kế hoạch thi công Chẩn đoán và xử lý lỗi Bài tập tình huống 1
  2. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Phân tích đƣợc yêu cầu của dự án thi công mạng LAN Khảo sát và vẽ đƣợc sơ đồ thi công vật lý, luận lý Lựa chọn thiết bị và lập đƣợc bản dự trù kinh phí thi công Lập đƣợc kế hoạch thi công TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Phân tích yêu cầu của dự án thi công Chúng ta phải tìm hiểu rỏ các yêu cầu của doanh nghiệp về các vấn đề như: vị trí thi công, số lượng máy tính, số lượng phòng ban, chất lương dich vụ, thời gian bảo hành… Yêu cầu về thi công Theo tiêu chuẩn Thẩm mỹ An toàn Chi phí tốt nhất Yêu cầu về dịch vụ Hoàn thành đúng thời hạn Cam kết về tốc độ truyền tải. Thời gian bảo hành hệ thống 2
  3. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Khảo sát và vẽ sơ đồ thi công hệ thống Chúng ta phải khảo sát khu vực hay toà nhà chuẩn bị thi công có vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, cấu trúc… như thế nào để lựa chọn giải pháp và thiết bị thi công cũng như môi trường truyền là tốt nhất. Đồng thời chúng ta phải lập ra bản vẽ kỹ thuật để thuật lợi trong quá trình thi công Khảo sát Vị trí khu vục thi công Vị tri đặt thiết bị Kích thước cụ thể từng phòng ban Lối đi cáp,… TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Khảo sát và vẽ sơ đồ thi công hệ thống Bản vẽ kỹ thuật Sơ đồ luận lý 3
  4. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Khảo sát và vẽ sơ đồ thi công hệ thống Bản vẽ kỹ thuật Sơ đồ vật lý tổng thể TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Khảo sát và vẽ sơ đồ thi công hệ thống Bản vẽ kỹ thuật Sơ đồ vật lý tổng thể trong mỗi tầng 4
  5. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Khảo sát và vẽ sơ đồ thi công hệ thống Bản vẽ kỹ thuật Sơ đồ chi tiết của từng phòng ban TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Lập bảng dự toán Trước khi thi công bất kỳ hệ thống mạng hay công trình nào chúng ta cũng cần phải dự toán trước về các yều tố liên quan để cho việc thi công được thuận lợi và dễ dàng hơn. Ví dụ nhƣ mẫu dự toán sau: 5
  6. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Lập kế hoạch thi công Khi nhận thi công một hệ thống mạng chúng ta phải có một kế hoạch thi công rõ ràng, cụ thể như ngày bắt đầu, ngày kết thúc,… Một kế hoạch thi công cần có các yếu tố chính sau: Số lượng nhân công Thời gian bắt đầu thực hiện Thời gian hoàn thành từng hạng mục Thời gian hoàn thành công trình Thời gian nghiệm thu và bàn giao. TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Bài tập tình huống Cho sơ đồ mạng nhƣ hình sau: Hãy tính số lƣợng cáp kết nối các máy trong phòng? 6
  7. 12/15/2009 TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn HỎI - ĐÁP 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản