THIẾT KẾ CƠ BẢN - Bộ so sánh 4 bit - Bộ giải mã BCD sang LED

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
358
lượt xem
60
download

THIẾT KẾ CƠ BẢN - Bộ so sánh 4 bit - Bộ giải mã BCD sang LED

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THIẾT KẾ CƠ BẢN (phần 1) ầ Bộ so sánh 4 bit Bộ giải mã BCD sang LED 7 đoạn ALU Bộ so sánh 4 bit 4 4 A AeqB AgtB B AltB Bộ giải mã BCD-LED 7 đoạn BCD LED BCD LEDS a 4 BCD 7 LEDS f g b e d c

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT KẾ CƠ BẢN - Bộ so sánh 4 bit - Bộ giải mã BCD sang LED

  1. THIẾT KẾ CƠ BẢN (phần 1) ầ Bộ so sánh 4 bit Bộ giải mã BCD sang LED 7 đoạn ALU
  2. Bộ so sánh 4 bit 4 A AeqB 4 AgtB B AltB
  3. Bộ giải mã BCD-LED 7 đoạn BCD LED BCD LEDS a 7 f b 4 g BCD LEDS e c d
  4. ALU 8 a 8 8 b y cin
  5. Bài tập: bộ shifter
Đồng bộ tài khoản