Thông Báo Số: 02/2010/TB-LPQT

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Thông Báo Số: 02/2010/TB-LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO NGÀY ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ NHIỀU BÊN CÓ HIỆU LỰC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 02/2010/TB-LPQT

  1. BỘ NGOẠI GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 02/2010/TB-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO NGÀY ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ NHIỀU BÊN CÓ HIỆU LỰC ĐỐI VỚI VIỆT NAM Thực hiện quy định của Điều 53, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) xin trân trọng thông báo: Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tăng cường hợp tác liên quan đến tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và đánh giá tính phù hợp (“Memorandum of Understanding between the Governments of Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People’s Republic of China on Strengthening Cooperation in the Field of Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment”), ký tại Cha-am, Hua Hin, Thái Lan ngày 25 tháng 10 năm 2009; có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2009. TL. BỘ TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Đồng bộ tài khoản