Thông Báo Số: 2575/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
6
download

Thông Báo Số: 2575/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LƯƠNG LÊ PHƯƠNG TẠI CUỘC HỌP BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ BÌNH ỔN GIÁ SẢN PHẨM CÁ TRA, BASA XUẤT KHẨU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 2575/TB-BNN-VP

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 2575/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG LƯƠNG LÊ PHƯƠNG TẠI CUỘC HỌP BÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ BÌNH ỔN GIÁ SẢN PHẨM CÁ TRA, BASA XUẤT KHẨU Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, ngày 26 tháng 3 năm 2010 tại thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng Lương Lê Phương đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp nâng cao chất lượng và bình ổn giá sản phẩm cá tra xuất khẩu. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) và đại diện hơn 60 doanh nghiệp chế biến xuất khẩu cá tra tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Mở đầu cuộc họp, đại diện Cục Quản lý CL NLS&TS thông báo ý kiến của Chính phủ về việc ban hành các quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cá tra xuất khẩu và việc xác định giá cá tra xuất khẩu đảm bảo lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp. Tiếp theo, các báo cáo viên của Cục Quản lý CL NLTS, Cục Chế biến CL NLTS&NM đã trình bày các quy định mới liên quan đến nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm trong chế biến cá tra xuất khẩu; xác định giá sản phẩm cá tra xuất khẩu. Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Lương Lê Phương đã kết luận một số nội dung sau: 1. Về quy định kiểm soát hàm lượng nước trong sản phẩm cá tra đông lạnh ≤ 83% theo khối lượng (quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 3535/QĐ-BNN- QLCL):
  2. - Quy định trên được dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, phù hợp với yêu cầu quản lý, đảm bảo uy tín chất lượng sản phẩm cá tra đông lạnh của Việt Nam. Các ý kiến phát biểu của doanh nghiệp (4/4) đều đồng tình với việc quy định hàm lượng nước ≤ 83% là hợp lý. - Tuy nhiên, sau khi xem xét ý kiến của đại diện Hiệp hội VASEP kiến nghị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu trong năm 2010 với khách hàng về việc cung cấp sản phẩm cá tra có hàm lượng nước cao hơn 83% với giá thành tương ứng và đề nghị lùi thời gian áp dụng thêm 6 tháng (Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị lùi 3 tháng), giao Cục Quản lý CL NLTS có tờ trình báo cáo Bộ trưởng đề nghị điều chỉnh thời hạn thực hiện quy định kiểm soát hàm lượng nước tối đa cho phép (≤83%) đối với sản phẩm cá tra, basa đông lạnh tại Quyết định 3535/QĐ-BNN-QLCL bắt đầu từ ngày 1/8/2010. 2. Về việc tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm cá tra xuất khẩu: - Cục Quản lý CL NLTS tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới ban hành của Bộ NN&PTNT nhằm tăng cường kiểm soát CL, VSATTP sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, quy định mới của thị trường nhập khẩu tới các doanh nghiệp chế biến cá tra, basa xuất khẩu. - Cục Quản lý CL NLTS tích cực rà soát công tác kiểm tra, chứng nhận CL, VSATTP đối với các lô hàng cá tra, basa xuất khẩu; phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ghi nhãn, mạ băng và sử dụng hóa chất phụ gia trong chế biến theo quy định của Việt Nam và các thị trường nhập khẩu. 3. Về giải pháp nhằm bình ổn giá cá tra, basa xuất khẩu vào các thị trường: Giao Cục Chế biến Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối chủ trì, phối hợp với Hiệp hội VASEP tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại; đề xuất và thực hiện các giải pháp khả thi nhằm thống nhất giá bán các sản phẩm cá tra, basa đông lạnh xuất khẩu vào các thị trường đảm bảo lợi ích cho người dân, doanh nghiệp chế biến, tránh nguy cơ bị kiện bán phá giá tại các thị trường. Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận:
  3. - Bộ trưởng (báo cáo); - Thứ trưởng Lương Lê Phương (báo cáo); - Các Cục: CBTM NLTS&NM, QLCL; - VASEP; Nguyễn Minh Nhạn - Lưu: VT, VP.
Đồng bộ tài khoản