Thông báo số 447/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Tổng công ty xi măng về dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Luat Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 447/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Tổng công ty xi măng về dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 447/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Tổng công ty xi măng về dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 447/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Tổng công ty xi măng về dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Ninh Bình - Thanh Hóa - Vinh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** ***** Số: 447/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VỀ DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM ĐOẠN NINH BÌNH – THANH HÓA – VINH Ngày 18 tháng 09 năm 2007 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức chủ trì cuộc với Tổng Công ty xi măng về đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa – Vinh. Tham dự cuộc họp gồm có Lãnh đạo và chuyên viên: Vụ KHĐT; Vụ Tài chính; Cục ĐBVN. Sau khi nghe Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xi măng trình bày và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức kết luận như sau: 1. Hoan nghênh Tổng Công ty xi đã quan tâm đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa – Vinh, trong khi Đảng và Nhà nước có chủ trương xã hội hóa để huy động các nguồn vốn đầu tư hệ thống hạ tầng GTVT. Bộ GTVT đã có QĐ số 2667/QĐ-BGTVT ngày 30/08/2007 phê duyệt Danh mục dự án gọi vốn đầu tư theo hợp đồng BOT, trong đó có Dự án này. 2. Bộ đang cho triển khai quy hoạch chi tiết toàn tuyến cao tốc Bắc Nam và lập dự án đầu tư đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa – Vinh sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2008. 3. Nhất trí với đề xuất của Tổng công ty xi măng, yêu cầu có văn bản chính thức về khả năng huy động vốn đầu tư Dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa – Vinh để bộ GTVT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Tổng Công ty XM là nhà đầu tư. Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c) - TT Ngô Thịnh Đức (để b/c) - TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c); - Chánh văn phòng (để b/c); - VPCP, Bộ KH&ĐT. TC; - Các đơn vị tham dự họp; Bùi Nguyên Long
  2. - Lưu: VT, KHĐT.
Đồng bộ tài khoản