intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

luật doanh nghiệp 2013

Tham khảo và download 20 luật doanh nghiệp 2013 chọn lọc sau:
 • Ngày 19-6-2013.Tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13.Quốc hội đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung * Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13. “ luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 01-07-2013 ”

  pdf28p tab_12 27-07-2013 326 51   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

  pdf103p caytudang 20-04-2013 127 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

  pdf3p caytudang 20-04-2013 103 3   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY MẸ CỦA TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY MẸ TRONG TỔ HỢP CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

  pdf19p caytudang 20-04-2013 73 2   Download

 • Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội ban hành.

  pdf105p kimoanh13 29-03-2014 130 12   Download

 • Nghị quyết 04/2013/NQ-HĐND bãi bỏ điểm 4, mục II - Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp tại bảng danh mục và mức thu một số loại phí, lệ phí kèm theo Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

  pdf2p kimoanh13 29-03-2014 73 0   Download

 • Quyết định 35/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 29/2012/QĐ-UBND.

  pdf3p thuthum 15-04-2014 80 1   Download

 • Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang.

  pdf12p kimoanh13 29-03-2014 66 0   Download

 • Thông báo số 86/2013/TT-BTC về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.

  pdf25p huongruoutinhnong123 25-03-2014 55 3   Download

 • Quyết định 1612/QĐ-TTg năm 2013 điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf2p thuthum 15-04-2014 72 1   Download

 • Quyết định 1705/QĐ-BYT năm 2013 công bố doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 63 0   Download

 • Thông tư 133/2013/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 15 và mẫu kèm theo Thông tư 86/2013/TT-BTC quy định việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  pdf7p thanhdieutran 15-04-2014 76 1   Download

 • Quyết định 3620/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính lĩnh được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

  pdf248p thanhthienhoang23 19-05-2014 51 2   Download

 • Quyết định 1891/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015.

  pdf6p thuthum 15-04-2014 72 1   Download

 • Quyết định số 1722/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2012.

  pdf7p huongruoutinhnong123 25-03-2014 60 0   Download

 • Quyết định 3516/QĐ-BYT năm 2013 công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

  pdf10p thuthum 15-04-2014 64 1   Download

 • Kế hoạch 2257/KH-UBND năm 2013 tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý do tỉnh Bến Tre ban hành.

  pdf6p lengocln 22-03-2014 56 2   Download

 • Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2013 xếp loại doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2012.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 65 1   Download

 • Chỉ thị số 14/CT-UBND của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp.

  pdf7p huongruoutinhnong123 25-03-2014 57 0   Download

 • Quyết định 2283/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

  pdf104p kimoanh13 29-03-2014 45 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
207 tài liệu
1443 lượt tải
ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2