intTypePromotion=1

Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính (Mẫu số 12/ĐK)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
12
lượt xem
0
download

Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính (Mẫu số 12/ĐK)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN xin giới thiệu đến các bạn “Mẫu Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính (Mẫu số 12/ĐK)”. Mẫu thông báo nêu rõ các thông tin như thửa đất biến động, lý do thay đổi, các tài liệu của hồ sơ địa chính cần được cập nhật, chỉnh lý,... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính (Mẫu số 12/ĐK)

  1. Mẫu số 12/ĐK SỞ (PHÒNG) TÀI  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA  NGUYÊN VÀ MÔI  VIỆT NAM TRƯỜNG Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ  ­­­­­­­­­­­­­­­ ĐẤT ĐAI ­­­­­­­ Số: ……../TB­VPĐKĐĐ …………., ngày … tháng … năm ……… THÔNG BÁO Về việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính Kính gửi: ……………………………………………………………… Văn phòng đăng ký đất đai thông báo việc chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính  của xã …………………………………………………… như sau: 1. Thửa đất biến động: Trước khi biến động Sau khi biến động Tờ  Thửa  Diện  Thửa  Diện  Tờ bản  Nội dung biến  bản  đất  tích  đất số tích (m2) đồ số động đồ số số (m²) 3. Lý do thay đổi:  ……………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………… ……………………………. 4. Các tài liệu của hồ sơ địa chính cần được cập nhật, chỉnh lý gồm: 
  2. ……………………. ……………………………………………………………………………… ……………………………. 5. Kèm theo Thông báo này có các giấy tờ sau đây: ­ Bản sao trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thể hiện  đường ranh giới khu vực thửa đất có thay đổi (nếu có). ­  ……………………………………………………………………………… …………………………. ­  ……………………………………………………………………………… …………………………. Đề nghị …………………………………………………. cập nhật, chỉnh lý  hồ sơ địa chính theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường./. Giám đốc (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2