intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 04/2017/TT-BTC

Chia sẻ: Thong Tu Cp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

61
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2017/TT-BTC ngày 16/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khoản 2 Điều 1 Nghị định 18/2016/NĐ-CP ngày 18/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2017/TT-BTC

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ<br /> Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn<br /> Cơ quan: Văn phòng Chính phủ<br /> Thời gian ký: 14.03.2017 10:58:20 +07:00<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2