Thông tư số 92/1997/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư số 92/1997/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 92/1997/TT-BTC về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 92/1997/TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 92/1997/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 92/1997/TT/BTC NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 73 TC/TCT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1997 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi một số điểm như sau: 1/ Sửa lại điểm 3 phần I như sau: Các hoá đơn, chứng từ quy định trong Thông tư này bao gồm: Hoá đơn bán hàng, hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, các biên lai thu thuế, biên lai thu tiền, vé, tem phải là bản chính do Bộ Tài chính thống nhất phát hành hoặc được Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) chấp thuận cho doanh nghiệp được phát hành. Các chứng từ khác như hợp đồng kinh tế (bao gồm cả hợp đồng mua bán, hợp đồng sản xuất gia công, hợp đồng trao đổi hàng hoá...), lệnh xuất kho, lệnh điều động... nếu là bản sao hoặc photocopy thì phải có xác nhận sao y bản chính của chính doanh nghiệp. 2/ Bãi bỏ toàn bộ điểm 8 mục A phần II. 3/ Bãi bỏ đoạn: "Người nông dân, ngư dân đem nông sản, lâm sản, thuỷ sản với số lượng lớn do mình trực tiếp sản xuất, khai thác ra khỏi địa phương sản xuất nếu không có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã bị xử lý thu thuế doanh thu, thuế lợi tức khâu lưu thông "quy định tại điểm 1 mục A phần III. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vũ Mộng Giao (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản