Thu hồi đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền mà tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, di chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc tự nguyện trả lại đất.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
8
download

Thu hồi đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền mà tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, di chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc tự nguyện trả lại đất.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa là 35 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền mà tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, di chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc tự nguyện trả lại đất.

  1. Thu hồi đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền mà tiền đã trả có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc cho thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, di chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc tự nguyện trả lại đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa là 35 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và 1. Thông tin tài nguyên môi trường. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường kiểm tra hồ sơ, thực hiện trích lục hoặc trích đo hồ sơ địa chính 2. và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 ngày (nếu trích lục) hoặc 20 ngày (nếu trích đo). Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, lập thủ tục trình Ủy 3. ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi đất và giao đất cho đơn vị quản lý trong thời hạn 07 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi và giao đất, chuyển 4. hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 ngày. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận quyết định, chuyển hồ sơ cho 5. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường trong thời hạn 03 ngày
  3. Tên bước Mô tả bước Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường 6. chỉnh lý hồ sơ địa chính, trao quyết định thu hồi và giao đất cho những người có liên quan trong thời hạn 02 ngày. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định 1. giải thể (kèm theo hồ sơ giải thể), phá sản hoặc quyết định của Tòa án về giải thể, phá sản doanh nghiệp hoặc các văn bản tự nguyện trả lại đất. - Quyết định giao đất, cho thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2. (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu
  4. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Tổ chức bị giải thể, phá sản là tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền hoặc có thu tiền nhưng tiền sử 1. Luật đất đai dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc thuê đất trả tiền hàng năm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản