intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục thu hồi

Xem 1-20 trên 6390 kết quả Thủ tục thu hồi
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu Ai Cập cổ đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Linh hồn chuẩn bị về với thế giới địa ngục; Thần chú trong nghi thức mai táng; Để linh hồn tiến vào Tuat; Ca tụng đức cha Osiris; Khẩn cầu thần linh, phục hồi năng lực;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf199p vidumbledore 24-01-2023 6 1   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia - Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm cung cấp một số luận cứ khoa học hữu ích để Đảng và Nhà nước có chủ trương, chính sách đúng đắn, kịp thời để tiếp tục phát triển kinh tế truyền thông. Hội thảo cũng góp phần tạo nên một cái nhìn toàn diện, chân thực, sinh động về kinh tế truyền thông, từ đó gợi mở cho những cơ quan truyền thông phát triển tốt hơn, tạo ra nguồn thu chính đáng giúp cộng đồng truyền thông Việt Nam ngày càng vững mạnh để vươn tầm khu vực và thế giới.

  pdf890p damtuyetha 09-01-2023 3 1   Download

 • Cuốn sách "Một số tập tục người Chăm An Giang" gồm 10 chương nêu lên được nguồn gốc, dân số và phân bố dân cư, đặc điểm, tập tục, sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng, truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm của người Chăm ở An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p damtuyetha 09-01-2023 6 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hạ tầng kỹ thuật đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Khai thác hệ thống dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Kế hoạch ngân sách và vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Quản lý nhân lực trong hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf97p vigeorge 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại thành phố Huế" chỉ ra rằng, công tác đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất còn ít được người dân quan tâm thực hiện. Trung bình mỗi năm có 289 đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, chiếm 2,47% trong tổng số 11.698 đăng ký. Ngoài ra, nhà ở là tài sản chiếm số lượng nổi bật (97,69%) trong các loại tài sản gắn liền với đất đã được đăng ký.

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sinh viên nội trú của Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng" trình bày việc áp dụng công nghệ thông tin đưa máy tính vào trợ giúp quản lý ký túc xá là một nhu cầu thiết yếu, nó giúp cho người quản lý có thể: thu hẹp không gian lưu trữ, tránh được việc thất lạc dữ liệu, xử lý nhanh một khối lượng lớn về thông tin, tra cứu tìm kiếm một cách nhanh chóng với độ chính xác cao, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.

  pdf7p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Hướng dẫn dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật theo chương trình giáo dục phổ thông mới" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung: đánh giá kết quả giáo dục; căn cứ xác định đánh giá kết quả giáo dục; đánh giá kết quả giáo dục; câu hỏi kiểm tra, đề đánh giá minh họa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p langmongnhu 14-12-2022 10 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tuyển tập phê bình Đoạn Trường Tân Thanh (Tập 3)" tiếp tục trình bày những nội dung về: phần III - Tư tưởng, những nét nhân bản trong tác phẩm của Nguyễn Du, truyện Kiều và xã hội Á Đông; phần IV - Linh tinh, giao thoại kỳ thú về danh nho Phan Mạnh Danh, thực thể Bách Việt tại Đông Á;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf128p langmongnhu 14-12-2022 14 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Một số luận cứ phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đại hội XIII của Đảng (Tập 1)" tiếp tục trình bày về: luận cứ phê phán quan điểm cho rằng một đảng cầm quyền không thể có dân chủ, chỉ dẫn đến độc tài, trái với nguyên tắc pháp quyền; đất nước rơi vào yếu thế, lạc hậu do sự lãnh đạo sai lầm của Đảng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf214p langmongnhu 14-12-2022 7 3   Download

 • Phần 2 của giáo trình "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Tập 2)" tiếp tục trình bày những nội dung về: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước (2001-2005); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Đường lối xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf116p langmongnhu 14-12-2022 10 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Việt Nam phong tục" tiếp tục trình bày những nội dung sau: thiên thứ ba - nói về phong tục xã hội như như vua tôi, thầy trò, quan dân, văn chương, khoa cử, võ nghệ, y dược, địa lý, toán số, tướng thuật, xem ngày kén giờ, nhuộm răng, ăn trầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf213p langmongnhu 14-12-2022 7 1   Download

 • "Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc về báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng x...

  pdf298p langmongnhu 14-12-2022 13 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung những bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho: thư gửi ông Kennơđi, Tổng thống mới của Mỹ; thư không dán, gửi Lord Heath trong Chính phủ Anh; thư gửi nhân dân Mỹ; thư gửi nhân dân nước Anh; gửi chị em phụ nữ Hoa Kỳ; thư chào mừng Hội nghị nhân dân Đông Dương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p langmongnhu 14-12-2022 14 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Kỹ năng cơ bản dành cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp" tiếp tục trình bày những nội dung về: kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của đại biểu Hội đồng nhân dân; một số kỹ năng cơ bản trong tiếp xúc báo chí của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p langmongnhu 14-12-2022 9 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Luật công chứng năm 2014" gồm có 94 câu hỏi và trả lời đề cập về những điểm mới của luật, cụ thể là các câu hỏi và trả lời liên quan đến các quy định mở rộng quyền của Công chứng viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf158p trangcam0906 12-12-2022 34 1   Download

 • Luận văn "Quản lý thu Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đưa ra những kết quả đã đạt được cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Đồng thời cũng nêu lên những mặt còn hạn chế cần phải khắc phục để giải quyết kịp thời những vấn đề đang đặt ra hiện nay trong công tác thu BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng.

  pdf108p matroicon2510 06-12-2022 5 2   Download

 • Bài viết "Di sản văn hóa Bến Tre trước ngưỡng cửa cách mạng công nghiệp lần thứ tư – Góc nhìn từ phân tích SWOT" phân tích di sản văn hóa Bến Tre theo mô hình TOWS, tức là thay đổi cách tiếp cận từ bên ngoài cho phù hợp với cách tiếp cận theo qui luật cung - cầu trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p chutieubang 06-12-2022 13 0   Download

 • Bài viết Chúng ta cần xây dựng “Nhà nước pháp quyền” hay “Xã hội pháp quyền”? Một số phân tích từ lý thuyết về “The Rule of Law” phân tích nguồn gốc, nội dung của The Rule of Law theo cách hiểu phổ biến trên thế giới, so sánh với quan điểm về Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

  pdf11p vizenvo 02-12-2022 7 1   Download

 • Bài viết Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phân tích các quy định hiện hành để doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Qua đó chỉ ra một số bất cập và đề xuất đóng góp một số giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp.

  pdf5p vizenvo 29-11-2022 3 1   Download

 • Luyện tập với Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Giải tích 2 năm 2018-2019 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp nhằm đánh giá sự hiểu biết và năng lực tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua các câu hỏi đề thi. Để củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng giải đề thi chính xác, mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo đề thi.

  pdf2p trangvang0906 28-11-2022 5 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1368 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục thu hồi
p_strCode=thutucthuhoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2