Thu hồi đất do đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kề từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
6
download

Thu hồi đất do đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kề từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa là 35 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Văn phòng Đăng ký đất và Thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi đất do đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kề từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  1. Thu hồi đất do đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kề từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Tối đa là 35 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường trên cơ sở chỉ đạo bằng văn bản việc thu hồi đất của Ủy ban nhân dân
  2. Tên bước Mô tả bước tỉnh chuẩn bị hồ sơ địa chính, thực hiện trích lục địa chính (trong thời hạn 05 ngày) hoặc trích đo (trong thời hạn 20 ngày) và gởi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân 2. dân tỉnh thu hồi và giao đất cho đơn vị quản lý trong thời hạn 07 ngày. Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thu hồi và giao đất, chuyển 3. hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 ngày. Sở Tài nguyên và Môi trường nhận quyết định và chuyển cho 4. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường trong thời hạn 03 ngày. Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin tài nguyên môi trường 5. chỉnh lý hồ sơ địa chính và trao quyết định cho những người có liên quan trong thời hạn 02 ngày.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản chỉ đạo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc chậm 1. hơn 24 tháng liền so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư Luật Đất đai kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản