Đơn xin hưởng chế độ thai sản

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
399
lượt xem
41
download

Đơn xin hưởng chế độ thai sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đơn xin hưởng chế độ thai sản. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đơn xin hưởng chế độ thai sản

  1. Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc) (Điều 7.5 Quyết định 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007) --------oOo------- Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội ………………… Họ và tên: .................................................................................... Sinh ngày………tháng……….năm:............................................. Số CMND:…………….cấp ngày:……….nơi cấp...................... Số sổ BHXH:................................................................................ Đã nghỉ việc từ ngày:………….tháng………năm....................... Sanh con lần……vào ngày:…...tháng………năm:....................... Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:......................................... Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….…………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành. Ngày.....tháng.....năm… TP.HCM, ngày.....tháng.....năm.... Xác nhận của UBND phường, xã Người làm đơn (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản