Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
4
download

Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu hồi rừng đối với các trường hợp: rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (quy định tại điểm đ, khoản 1, điều 26 luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền của ubnd cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn)

  1. Thu hồi rừng đối với các trường hợp: Rừng được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn (quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chức năng cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Trong 30 ngày trước khi hết hạn sử dụng rừng cơ quan có chức 1. Bước 1 năng có trách nhiệm trình uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi rừng. Sau khi nhận được tờ trình của cơ quan có chức năng uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng 2. Bước 2 đồng dân cư thôn đến phòng chức năng, uỷ ban nhân dân cấp xã. - Chỉ đạo việc xác định và xử lý giá trị chủ rừng đã đầu tư vào khu rừng (nếu có). Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo uỷ ban nhân 3. Bước 3 dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để giao, cho thuê. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng Mẫu số /LN ( 1. phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN 2. Tờ trình Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho Thông tư số 38/2007/TT- 1. thuê, thu hồi rừng BNN ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản