Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
3
download

Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 điều 26 luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền ubnd cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

  1. Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm e, g, h và điểm i khoản 1 Điều 26 Luật bảo vệ và phát triển rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp huyện, UBND cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Chậm nhất là 10 ngày kể từ khi nhận được kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng, chủ rừng là tổ chức trong 1. Bước 1 nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có trách nhiệm gửi kết luận đó đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi nhận được kết luận của thanh tra có trách nhiệm thẩm tra, xác minh đặc điểm 2. Bước 2 khu rừng khi cần thiết; trình uỷ ban nhân dân cùng cấp quyết định thu hồi rừng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ký và gửi quyết định thu hồi rừng đối với chủ rừng là tổ chức trong nước, người 3. Bước 3 Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, đến Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, uỷ ban nhân dân cấp huyện. 4. Bước 4 Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý khu rừng thu hồi và đưa vào quỹ rừng để
  3. Tên bước Mô tả bước giao, cho thuê. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho thuê, thu hồi rừng Mẫu số /LN ( 2. phụ lục 4) TT số 38/2007/TT-BNN 3. Kết luận của cơ quan thanh tra về việc phải thu hồi rừng Số bộ hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biểu thống kê đặc điểm khu rừng giao, cho Thông tư số 38/2007/TT- 1. thuê, thu hồi rừng BNN ng...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản