intTypePromotion=1

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 9

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
338
lượt xem
211
download

Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được thiết kế ra để tạo nên các trang web. Tập tin (File) HTML là một văn bản có chứa các thẻ đánh dấu (markup tags), các thẻ đánh dấu này giúp các trình duyệt Web hiểu được cách trình bày và hiển thị trang Web.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ Thuật Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x và 1.5x part 9

  1. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được thiết kế ra để tạo nên các trang web. Tập tin (File) HTML là một văn bản có chứa các thẻ đánh dấu (markup tags), các thẻ đánh dấu này giúp các trình duyệt Web hiểu được cách trình bày và hiển thị trang Web. File HTML có phần mở rộng (Extension) là htm hay html và có thể được tạo ra bằng bất cứ chương trình xử lý văn bản đơn giản nào. Trong File HTML các phần tử (Element) được đánh dấu bằng các thẻ HTML. Các thẻ này được bao bởi dấu < và dấu >. Thông thường các thẻ HTML được dùng theo một cặp (thẻ bắt đầu) và (thẻ kết thúc), văn bản nằm giữa cặp thẻ này là nội dung của phần tử. Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường, có nghĩa là các kiểu chữ đều được xem như nhau. Một File HTML cơ bản có cấu trúc như sau: Tên của trang Web Nội dung của trang Web Liên kết Collection by traibingo at buaxua.vn
  2. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x  là thẻ đánh dấu bắt đầu của File HTML và là thẻ đánh dấu kết thúc File HTML, thẻ này bắt buộc phải có.  là thẻ đánh dấu phần chứa thông tin về trang Web, thông tin này sẽ không được hiển thị trên trang Web) và là thẻ đánh dấu kết thúc phần thông tin này, thẻ này bắt buộc phải có.  là thẻ đánh dấu bắt đầu phần tên của trang Web (tên này sẽ được hiển thị trên thành trạng thái của trình duyệt) và là thẻ đánh dấu kết thúc phần tên này.  là thẻ đánh dấu bắt đầu phần nội dung của trang Web (đây là phần sẽ hiển thị trên trang Web) và là thẻ đánh dấu kết thúc phần nội dung, thẻ này bắt buộc phải có.  Thẻ tạo liên kết (Link): Thẻ này dùng để tạo liên kết đến một File HTML khác, thẻ này gồm có thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc . "url" là vị trí của File liên kết, bao gồm đường dẫn đến và tên của File liên kết, đường dẫn có thể là một thư mục trên chính Web Site này hoặc trên một Web Site khác. Có thể dùng văn bản hay hình ảnh để đại diện cho liên kết, Khi nhấn chuột vào dòng văn bản hay hình ảnh này trình duyệt sẽ chuyển đến trang web hoặc Web Site được liên kết, có thể sử dụng nhiều thẻ này cho các liên kết khác nhau. Thí dụ: Dòng này liên kết đến một trang Web khác tên là trang_web.htm trên Web Site này Dòng này liên kết đến một địa chỉ của WebSite khác có tên là website.com  Thẻ hình ảnh: Thẻ này dùng để hiển thị một hình ảnh trên trang Web, thẻ này chỉ có thẻ bắt đầu và không có thẻ kết thúc. "url" là vị trí của File ảnh, bao gồm đường dẫn đến và tên của File ảnh, đường dẫn có thể là một thư mục trên Web Site này hoặc trên một Web Site khác. Ngoài ra thẻ này còn có thể có thêm thuộc tính width (chiều ngang) và height (chiều cao) để qui định kích thước hiển thị cho ảnh, có thể sử dụng nhiều thẻ này cho các hình ảnh khác nhau. Thí dụ: Collection by traibingo at buaxua.vn
  3. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Hiện ảnh từ File ảnh trong trong thư mục images của trang Web này (cùng địa chỉ): Hiện ảnh từ File ảnh trong web khác (khác địa chỉ): Các kiểu CSS trong Joomla! 1.0.x Joomla! đã được định nghĩa sẵn các kiểu CSS và cho phép người dùng can thiệp vào để thay đổi, chỉnh sửa cách trình bày của trang Site. Mỗi Template đều có File template.css, đây là File chứa các thông số CSS của Template và Joomla! Sau đây là các kiểu CSS cơ bản trong Joomla! 1.0.x Collection by traibingo at buaxua.vn
  4. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Collection by traibingo at buaxua.vn
  5. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Collection by traibingo at buaxua.vn
  6. Thiết Kế Web Với Joomla 1.0x & 1.5x Cách bảo mật cho Website Joomla! Công việc bảo mật cho Website là rất quan trọng để tránh các Hacker có thể xâm nhập, phá hoại hoặc lấy cắp các thông tin quan trọng, thông thường việc này đòi hỏi người Quản trị phải có kiến thức và khả năng mới có thể thực hiện được. Bài viết này sẽ nêu một số công việc cơ bản cần thiết để tăng cường mức độ bảo mật cho Website Joomla! Sao lưu dữ liệu:  Đây là công việc cần phải làm thường xuyên, việc sao lưu (Backup) sẽ bao gồm toàn bộ các File của Website và các dữ liệu trong Database. Trong trường hợp Website bị tấn công và ngưng hoạt động thì chỉ cần phục hồi lại (Restore) các File và dữ liệu đã được sao lưu là Website có thể hoạt động lại.  Việc sao lưu dữ liệu trong Database có thể được thực hiện bằng công cụ phpMyAdmin có trong Control Panel của Hosting hoặc bất cứ công cụ Backup nào và toàn bộ các File của Website có thể được tải về máy tính cá nhân thông qua các chương trình FTP. Cập nhật Joomla!  Thường xuyên theo dõi và cập nhật kịp thời các bản sửa lỗi hoặc nâng cấp cho Joomla! để khắc phục các lỗi bảo mật nếu có. Xem các thông báo về phiên bản và cập nhật cho Joomla! tại trang Web http://joomla.org Lưu ý các thành phần mở rộng: Collection by traibingo at buaxua.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2