Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác 3

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
6
download

Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thácThanh toán vốnChi phí tư vấn, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác 3

  1. Thủ tục Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí tư vấn Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. 2. Gửi qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo KTKT - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 2. Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 4. Hợp đồng giữa CĐT và Nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 5. a) Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu) - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao) 6. b) Điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao) 7. c) Đề xuất của nhà thầu - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao) 8. d) Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao) 9. e) Bảo đảm thực hiện hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao) 10. f) Bảo lãnh tiền tạm ứng và các loại bảo lãnh khác (nếu có) - Bản chính/bản sao y bản chính; (Bản chính hoặc bản sao) 11. g) Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng - Bản chính/ bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao) 12. Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng - Bản chính/bản sao y bản chính. (Bản chính hoặc bản sao)
  2. 13. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng - Bản chính (Bản chính) 14. Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng - Bản chính. (Bản chính) 15. Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán - Bản chính. (Bản chính) 16. Giấy đề nghị thanh toán vốn uỷ thác (Mẫu số 02/TT-UT) - Bản chính. (Bản chính) 17. Chứng từ rút vốn theo quy định của NHPT - Bản chính. (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị giải ngân thanh toán vốn theo quy định. ngày () Phí, lệ phí: Phí quản lý, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác (áp dụng đối với những dự án uỷ thác phát sinh sau ngày 23/11/2007): - Mức phí áp dụng: 0,2%/tháng trên số dư nợ bình quân. - Kỳ tính phí: hàng quý. Yêu cầu điều kiện: 1. Các dự án đầu tư uỷ thác cho NHPT quản lý, thanh toán phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị uỷ thác. 2. Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư uỷ thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. 3. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận uỷ thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng uỷ thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị uỷ thác. Căn cứ pháp lý: 1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác. 2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản