Thủ tục " Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) "

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
4
download

Thủ tục " Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục " công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục " Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) "

  1. Công nhận nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Không quy định Thời hạn giải quyết:Không quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Quyết định số 1. Công nhận cây đầu dòng cây 2.000.000đ/cây 11/2008/QĐ-BTC... công nghiệp và cây ăn quả lâu
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định năm. Mức phí Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận nguồn giống 1. gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có nguồn giống; - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc 2. chưa đầy đủ thì thông báo ngay cho tổ chức, cá nhân đó biết để bổ sung hoàn chỉnh; - Đối với nguồn giống là cây đầu dòng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển 3. cây đầu dòng. Hội đồng bình tuyển kiểm tra các nội dung kỹ thuật và chỉ tiêu liên quan khác về tiêu chuẩn cây đầu dòng. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng cử nhóm chuyên gia trực tiếp đến hiện trường đánh giá cây đầu dòng. Hội đồng tổ
  3. Tên bước Mô tả bước chức bình tuyển, đánh giá, lập biên bản đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT. - Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra Quyết định thành lập Tổ thẩm định vườn cây 4. đầu dòng. Tổ thẩm định kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa vườn cây đăng ký, lập biên bản đánh giá, đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT. - Căn cứ biên bản đánh giá của Hội đồng bình tuyển cây đầu 5. dòng Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận nguồn giống theo mẫu. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ lục 1); 2. Các tài liệu liên quan khác: sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại
  4. Thành phần hồ sơ cảnh bất thuận của nguồn giống; kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có). Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký công nhận nguồn giống (Phụ Quyết định số 64/2008/QĐ- 1. lục 1) BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản