Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
2
download

Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký hoạt động trung tâm tư vấn pháp luật.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật.

  1. Thủ tục Đăng ký hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Tư pháp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Giấy đăng ký Các bước Tên bước Mô tả bước Trung tâm tư vấn pháp luật đăng ký hoạt động tại Phòng Tổ chức 1. - Bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp tỉnh An Giang.
  2. Tên bước Mô tả bước Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật, trong trường hợp từ chối, phải thông báo lý do bằng văn bản cho người làm đơn. 2. * Khi cấp giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm tư vấn pháp luật, Sở Tư pháp đồng thời cấp giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật cho người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 13 của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003. Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tổ chức bổ trợ tư pháp của Sở Tư pháp. 3. Trung tâm tư vấn pháp luật được hoạt động kể từ ngày được cấp giấy đăng ký hoạt động. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật (mẫu số 01).
  3. Thành phần hồ sơ Quyết định của tổ chức chủ quản về việc thành lập trung tâm tư vấn pháp 2. luật. 3. Điều lệ Trung tâm tư vấn pháp luật do tổ chức chủ quản ban hành. Quyết định của tổ chức chủ quản về việc cử Giám đốc trung tâm tư vấn pháp 4. luật Danh sách dự kiến tư vấn viên pháp luật, kèm theo bản sao bằng cử nhân 5. luật, giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng kỷ năng tư vấn pháp luật, giấy tờ xác nhận thời gian công tác pháp luật của người được dự kiến. 6. Biểu phí do tổ chức quy định căn cứ vào điều 10 của Nghị định này. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật. 1. (Mẫu 01) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có ít nhất 03 tư vấn viên pháp luật có đủ điều kiện theo 1. quy định tại khỏan 1 điều 13 của Nghị định 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 Có địa điểm riêng của trung tâm tư vấn pháp luật để giao 2. dịch và làm việc. 3. Phải có Tên gọi của Trung tâm tư vấn pháp luật. 4. Nêu rõ Mục đích, nhiệm vụ của trung tâm tư vấn pháp
  5. Nội dung Văn bản qui định luật. Lĩnh vực tư vấn pháp luật của trung tâm tư vấn pháp 5. luật. 6. Chế độ tài chính của trung tâm tư vấn pháp luật. Thành lập từ 02 trung tâm trở lên thì tên gọi các trung 7. tâm tư vấn pháp luật phải có sự phân biệt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản