intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

95
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp

  1. Thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nhận hồ sơ 1. từ văn thư
  2. Tên bước Mô tả bước - Lãnh đạo Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê giao nhiệm vụ cho cán bộ xử lý. - Vào sổ công văn đến của Ban Đánh giá sự phù hợp - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. - Xử lý hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức chứng nhận) hoặc điểm 2.1 khoản 2 Mục II (đối với tổ chức thử nghiệm) của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009, cán bộ thực hiện 2. Xử lý hồ sơ soạn thảo Giấy chứng nhận và tờ trình trình Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. + Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II (đối với tổ chức chứng nhận) hoặc điểm 2.1 khoản 2 Mục II (đối với tổ chức thử nghiệm) của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009, cán bộ soạn thảo công văn yêu cầu bổ sung các tài liệu còn thiếu. - Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký phê duyệt. LĐTC ký 3. phê duyệt
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ * Đối với tổ chức chứng nhận: + Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo mẫu quy định. + Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư. + Danh sách chuyên gia đánh giá đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1.1.3 Mục II Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này kèm theo bản sao chứng chỉ đào tạo tương ứng. + Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động chứng nhận đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II Thông tư 08/2009/TT-BKHCN, cụ thể như sau: - Đối với tổ chức chứng nhận đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt 1. Nam hoặc tổ chức công nhận là thành viên của Diễn đàn Công nhận quốc tế (IAF), Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC- The Pacific Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận cho hoạt động chứng nhận tại Việt Nam: Nộp bản sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận. - Đối với tổ chức chứng nhận chưa được công nhận: Nộp các tài liệu, quy trình, thủ tục đánh giá và các tài liệu khác liên quan để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Mục II Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN. + Mẫu Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận. + Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có).
  4. Thành phần hồ sơ - Tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động đã đăng ký phải thực hiện việc thay đổi, bổ sung theo quy định. + Giấy đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động. * Đối với tổ chức thử nghiệm: + Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo mẫu quy định. + Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư. + Danh sách thử nghiệm viên tương ứng với lĩnh vực đăng ký thử nghiệm kèm theo bảo sao chứng chỉ đào tạo chuyên môn. + Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN, cụ thể như sau: 2. - Đối với tổ chức thử nghiệm đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á -Thái Bình Dương (APLAC-Asian Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận cho hoạt động thử nghiệm tại Việt Nam: Nộp bản sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận. - Đối với tổ chức thử nghiệm chưa được công nhận: Nộp các tài liệu, quy trình, thủ tục đánh giá và các tài liệu khác để chứng minh năng lực hoạt động phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn tương ứng quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN.
  5. Thành phần hồ sơ + Mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm. + Kết quả hoạt động thử nghiệm đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký của một năm gần nhất (nếu có). - Tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động đã đăng ký phải thực hiện việc thay đổi, bổ sung theo quy định. + Giấy đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký lĩnh vực hoạt động thử Thông tư số 08/2009/TT- 1. nghiệm/chứng nhận BKHCN... Giấy đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt Thông tư số 08/2009/TT- 2. động thử nghiệm/chứng nhận BKHCN... Báo cáo tình hình hoạt động thử nghiệm/giám Thông tư số 08/2009/TT- 3. định/kiểm định BKHCN...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 08/2009/TT- 4. Báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận BKHCN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2