intTypePromotion=3

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)(trong Khu Kinh tế)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
1
download

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)(trong Khu Kinh tế)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Qua...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)(trong Khu Kinh tế)

  1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)(trong Khu Kinh tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có):
  2. Cục Thuế tỉnh Bình Định; Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Cơ quan phối hợp: Cục Thuế Bình Định cung cấp Mã số doanh nghiệp trong 02 ngày làm việc; Công an tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và con dấu trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký con dấu do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chuyển giao. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí ĐKKD 100.000 đồng Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/0... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận
  3. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền (có giấy ủy quyền) nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: http://dangky.kktbinhdinh.vn/dkdt/ Công chức tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, thống nhất của hồ 2. Bước 2 sơ - Nếu hồ sơ khai đủ theo quy định thì trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp. - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn DN kê khai lại. - Nộp phí theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 01 ngày, Phòng Quản lý Đầu tư chuyển hồ sơ đăng ký thuế của Doanh nghiệp sang cơ quan thuế và nhận lại 3. Bước 3 kết quả đăng ký thuế (Thông báo mã số thuế) vào 02 ngày sau đó.
  4. Tên bước Mô tả bước Ngay trong ngày kể từ ngày Phòng Quản lý Đầu tư hoàn thành Giấy chứng nhận ĐKKD, tiến hành chuyển hồ sơ đăng ký con 4. Bước 4 dấu cho Công an tỉnh để thực hiện đăng ký con dấu vào 02 ngày sau đó Bộ phận 1 cửa trả kết quả cho doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp ký vào Giấy chứng nhận ĐKKD. Đối với 5. Bước 5 trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng Quản lý Đầu tư. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 01 bản chính và 01 bản sao y Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu 1. Phụ lục I-4 Thông tư 03/2006/TT-BKH) 2. - 01 Dự thảo Điều lệ công ty
  5. Thành phần hồ sơ - 01 Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương 3. khác của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước). - 01 Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên (theo mẫu Phụ lục II Thông tư 03/2006/TT-BKH). Kèm theo danh sách phải có Bản sao hợp lệ một trong 4. các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo uỷ quyền. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty. - 01 Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với 5. trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức. - 01 Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 6. đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 7. - 01 Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành
  6. Thành phần hồ sơ nghề. - 01 bản chính và 01 bản sao y Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế (theo 8. mẫu Phụ lục I Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA) Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 03/2006/TT-BKH của 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh B... 2. Bảng kê khai thông tin đăng ký thuế Thông tư liên tịch số 05/2008... Danh sách người đại diện theo uỷ Thông tư 03/2006/TT-BKH của 3. quyền B...
  7. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh; 2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định; Luật Doanh 1. 3. Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 nghiệp của Luật Doanh nghiệp; 4. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định; 5. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản