Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
178
lượt xem
36
download

Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục công an tỉnh, Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính

  1. Thủ tục Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi tiếp Tên đơn vị: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Công an các cấp nhận hồ thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h gian tiếp đến 16h30) nhận: Bước 1: Công dân đến trụ sở cơ quan Công an các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện việc khiếu nại về hành vi hành chính, quyết định hành chính của cán bộ, chiến sỹ Công an Thừa Thiên Huế. - Cơ quan Công an tiếp nhận đơn khiếu nại của công dân, trường hợp trực tiếp trình bày thì yêu cầu công dân viết đơn và nộp kèm theo các tài liệu liên quan. - Cơ quan tiếp nhận tiến hành phân loại đơn khiếu nại và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại xem xét nội dung đơn và các tài liệu liên quan, nếu không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do gửi người khiếu nại. Trường hợp đủ điều kiện thì ra quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết. Trình tự - Căn cứ quyết định thanh tra hoặc quyết định về việc xác minh kết luận nội dung khiếu nại, trưởng đoàn thanh tra hoặc tổ trưởng tổ xác thực minh tiến hành lập kế hoạch, hồ sơ, công bố Quyết định và tiến hiện: hành xác minh, thu thập tài liệu (trong đó có gặp gỡ, làm việc và tổ chức đối thoại). - Trên cơ sở xác minh, thu thập tài liệu, Trưởng đoàn thanh tra hoặc Tổ trưởng tổ xác minh dự thảo báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại. Sau khi thống nhất dự thảo, đoàn thanh tra hoặc tổ xác minh hoàn chỉnh báo cáo chính thức gửi Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. - Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra hoặc kết quả xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền giải quyết ra quyết định giải quyết khiếu nại và thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và các cơ quan, đơn vị liên quan biết. Bước 3: Cơ quan được giao xác minh, kết luận nội dung khiếu nại đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng nội dung và thời hạn ghi trong quyết định. - Khi quyết định giải quyết khiếu nại được thực hiện đầy đủ thì kết thúc việc giải quyết khiếu nại. Cách Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Công an các cấp thuộc tỉnh Thừa Thiên
  2. thức thực Huế hiện: 1. - Đơn khiếu nại (mẫu số 32) hoặc Giấy uỷ quyền khiếu nại (mẫu số 43) hoặc văn bản phản ánh nội dung khiếu nại do cơ quan tiếp nhận khiếu nại lập. (Theo Thành mẫu) phần hồ 2. - Bản sao Quyết định hành chính bị khiếu nại (nếu sơ: khiếu nại quyết định hành chính); (Bản sao) 3. - Các tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại kèm theo (nếu có). (Bản chính hoặc bản sao) Số lượng bộ 01 bộ hồ sơ: - Lần đầu: không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không Thời quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không hạn giảiquá 60 ngày. - Lần hai: không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu quyết: vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày; đối với vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý; nếu vụ việc phức tạp thì không quá 70 ngày. ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: - Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29/11/2005 - Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Căn cứLuật Khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lý: Luật Khiếu nại, tố cáo - Quyết định số 1371/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 07/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân. - Thông tư số 08/2007/TT- BCA(V24) ngày 24/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công an nhân dân. - Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành hệ thống biểu mẫu giải quyết khiếu nại, tố cáo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản