intTypePromotion=1

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130-2005-NĐ-CP

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
266
lượt xem
41
download

Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130-2005-NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thủ tục kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo nghị định số 130-2005-nđ-cp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130-2005-NĐ-CP

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục Kiểm soát chi thường xuyên đối với các cơ quan thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định số 130-2005-NĐ-CP - Trình tự thực hiện: Đơn vị thực hiện tự chủ mở tài khoản dự toán và tài khoản tiền gửi tại cơ quan Kho bạc Nhà nước; Khi có nhu cầu tạm ứng, thanh toán thì đơn vị gửi hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi cho Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát, thanh toán - Cách thức thực hiện: Trực tiếp Kho bạc Nhà nước cấp huyện. - Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ gửi vào đầu năm ngân sách: - Dự toán chi ngân sách nhà nước (bản chính); - Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế quản lý sử dụng tài sản công (gửi vào năm đầu thực hiện chế độ tự chủ và gửi khi có bổ sung, sửa đổi) (bản chính); Hồ sơ gửi khi tạm ứng (đối với các khoản chi được tạm ứng): - Giấy rút dự toán (tạm ứng); - Hồ sơ chứng từ liên quan đối với từng khoản chi. Hồ sơ gửi khi thanh toán tạm ứng: - Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng; - Hồ sơ, chứng từ liên quan đối với từng khoản chi như trường hợp thanh toán trực tiếp. Hồ sơ gửi khi thanh toán trực tiếp: - Giấy rút dự toán (đối với chi từ tài khoản dự toán), Uỷ nhiệm chi/ giấy rút tiền mặt (đối với chi từ tài khoản tiền gửi); - Hồ sơ, chứng từ liên quan đối với từng khoản chi, cụ thể: + Đối với các khoản chi thanh toán cá nhân: chi lương và phụ cấp lương là danh sách những người hưởng lương (gửi lần đầu vào đầu năm), bảng tăng giảm biên chế, quỹ tiền lương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (gửi theo từng lần thanh toán nếu có phát sinh). Đối với các khoản chi lao động thuê ngoài như các khoản tiền lương, tiền công, tiền nhuận bút là hợp đồng lao động của đơn vị với người lao động. + Đối với những khoản chi nghiệp vụ chuyên môn là hồ sơ, chứng từ liên quan đến từng khoản chi. + Đối với việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện, vật tư là văn bản lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu, hợp đồng mua bán hàng hoá dịch vụ, hoá đơn bán hàng và các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan. + Đối với các khoản chi thường xuyên khác là bảng kê chứng từ thanh toán có chữ ký của thủ trưởng, kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền; các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan.
  2. + Đối với các khoản chi phục vụ thu phí, lệ phí là hồ sơ liên quan đến từng khoản chi. b) Số lượng hồ sơ: (bộ) 1 - Thời hạn giải quyết: Không quá 2 ngày làm việc. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: KBNN cấp huyện. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: KBNN cấp huyện. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đồng ý thanh toán. - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước mẫu số C2-02/NS; Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng mẫu số C2-03/NS; Giấy rút dự toán bằng ngoại tệ mẫu số C2-05/NS; Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng ngoại tệ mẫu số C2-07/NS; Ủy nhiệm chi mẫu số C4-02/KB; Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi mẫu số C4-10/KB kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 + Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước + Thông tư số 18/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/3/2006Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính + Thông tư số 84/2007/TT-BTC ngày 17/7/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm của Thông tư số 18/2006/TT-BTC ngày 13/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế dộ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính + Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước + Thông tư số liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 26/6/2007 hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2