Thủ tục Quyết định chấm dứt hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
4
download

Thủ tục Quyết định chấm dứt hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục hành chính, thủ tục sở tư pháp, Thủ tục Quyết định chấm dứt hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Quyết định chấm dứt hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn

  1. Thủ tục Quyết định chấm dứt hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở Tư pháp Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Tổ chức chủ quản: - Bước 1: Tổ chức có văn bản theo quy định. - Bước 2: Nhận Quyết định tước quyền sử dụng hoặc văn bản từ chối gia hạn Giấy đăng ký họat động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận văn bản, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ - Bước 2: Sở Tư pháp ra Quyết định tước quyền sử dụng hoặc văn bản từ chối gia hạn Giấy đăng ký hoạt động.xác định lại giới tính, ghi vào sổ và lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật Cách thức thực hiện: Tổ chức chủ quản đến văn bản và nhận Quyết định tước quyền sử dụng hoặc văn bản từ chối gia hạn Giấy đăng ký hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở Sở Tư pháp Thành phần hồ sơ: 1. Quyết định giải thể Trung tâm trước thời hạn hoặc hết thời hạn hoạt động của Trung tâm (Bản chính) 2. Văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn (Bản chính) 3. Giấy đăng ký hoạt dộng (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: - Tổ chức chủ quản có văn bản gửi Sở Tư pháp chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn. - Nộp lại Giấy Đăng ký hoạt động . - Trước ngày Trung tâm chấm dứt hoạt động , trung tâm phải có trách nhiệm thanh toán xong mọi khoản nợ (nếu có). Có văn bản báo cáo cho tổ chức chủ quản và Sở Tư pháp Căn cứ pháp lý: - Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; - Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP của Chính phủ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản